Batalı Kana Ohun Dîde-i Giryân İçre | Yararlı Bilgiler, Sözler, Mesajlar, Şiirler, Şairler, Burçlar

Batalı Kana Ohun Dîde-i Giryân İçre


13 Haziran 2017 44 gösterim Yorum Yok Fuzuli


( BATALI KANA OHUN DÎDE-İ GİRYÂN İÇRE – ŞİİRİ )
 
 
Gazel
 
 
Batalı kana ohun dîde-i giryân içre

Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre
 
 
Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler

Anca kim yandı ohun sîne-i sûzan içre
 
 
Cânı ten içre ne sahlardum eger bilse idüm

Ki degül gizlü gam-ı lâ’l-i lebün cân içre
 
 
Ala gör ohlarını dîdelerümden ey dil

Hayfdur olmaya nâ-geh ite müjgân içre
 
 
Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun

Akd-i şebnem hoş olur gonca-i handân içre
 
 
Kaddüne serv demiş goncalarun ta’nından

Duramaz bâd-ı sabâ hîç gülistân içre
 
 
Ey Fuzûlî kime sûz-ı dilümi şerh edeyüm

Yoh menüm kimi yanan âteş-i hicrân içre
 
 

Şair: Fuzuli
Benzer Yazılar 

BU YAZIYA YORUM YAPIN