Fare İmleci Efekt Kodları | En iyi Sözler ve Blog Sitesi
Günün Sözü

Fare İmleci Efekt Kodları

Fare İmleci Efekt Kodları

Bu Yazımızda Fare İmleci Efekt Kodları, Sitene Fare İmleci Efekt Kodları Ekle, Fare İmleci Efekt Kodu, Fare İmleci Havalanan Baloncuklar Efekti Kodu, Fare İmlecinin Altına Yazı Yazma Kodu, Fare İmlecini Takip Eden Animasyonlu Noktalar Kodu, İmleci Takip Eden Efektli Yazı Kodu, İmleci Takip Eden Yazı Kodu, İmleçten Dökülen Siyah Tozlar Kodu Detaylar Yazımızda.

Fare İmleci Efekt Kodları

Bu Yazımızda

Fare İmleci Efekt Kodları, Sitene Fare İmleci Efekt Kodları Ekle, Fare İmleci Efekt Kodu, Fare İmleci Havalanan Baloncuklar Efekti Kodu, Fare İmlecinin Altına Yazı Yazma Kodu, Fare İmlecini Takip Eden Animasyonlu Noktalar Kodu, İmleci Takip Eden Efektli Yazı Kodu, İmleci Takip Eden Yazı Kodu, İmleçten Dökülen Siyah Tozlar Kodu

Detaylar Yazımızda…

 


Fare İmleci Havalanan Baloncuklar Efekti Kodu

 

<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Başlangıcı —>
<script language="JavaScript">

n4=(document.layers);
n6=(document.getElementById&&!document.all);
ie=(document.all);
o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;

img0=new Image();
img0.src="https://www.eniyisozler.net/Html-images/images/fare-imleci-baloncuk.gif";

num=(n6)?10:15;

y=0;
x=0;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
 y = e.pageY-20-window.pageYOffset;
 x = e.pageX-4;
 } 
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
 function mouse2(){
 y = (ie)?event.clientY-20:event.clientY-20-window.pageYOffset;
 x = event.clientX-4;
 } 
document.onmousemove=mouse2;
}
yp=new Array();
xp=new Array();
sp=new Array();
rt=new Array();
gr=new Array();
s1=new Array();
s2=new Array();
nz=new Array();
wh=(ie)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight;
for (i=0; i < num; i++){                                
 yp[i]=Math.random()*wh-y;
 xp[i]=x;
 sp[i]= 6+Math.random()*3;
 s1[i]=0;
 s2[i]=Math.random()*0.1+0.05;
 gr[i]=4;
 nz[i]=Math.random()*15+5;
 rt[i]=Math.random()*0.5+0.1;
}
if (n4){
 for (i=0; i < num; i++){
 document.write("<LAYER NAME='bub"+i+"' LEFT=0 TOP=-50>"
+"<img src='bluebub.gif' width="+nz[i]+" height="+nz[i]+"></LAYER>");
 }
}
if (ie){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
 for (i=0; i < num; i++){
 document.write('<img id="bub'+i+'" src="'+img0.src+'" style="position:absolute;top:-50px;left:0px">');
 }
 document.write('</div></div>');
}
if (n6||o6){
 for (i=0; i < num; i++){
 document.write("<div id='bub"+i+"' style='position:absolute;top:-50px;left:0px'>"
+"<img src="+img0.src+" width="+nz[i]+" height="+nz[i]+"></div>");
 }
}
function MouseBubbles(){
scy=(document.all)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
scx=(document.all)?document.body.scrollLeft:window.pageXOffset;
for (i=0; i < num; i++){
sy = sp[i]*Math.sin(270*Math.PI/180);
sx = sp[i]*Math.cos(s1[i]*5);
yp[i]+=sy;
xp[i]+=sx; 
if (yp[i] < -40){
 yp[i]=y;
 xp[i]=x;
 sp[i]= 6+Math.random()*3;
 gr[i]=4;
 nz[i]=Math.random()*15+5;
}
if (n4){
 document.layers["bub"+i].left=xp[i]+scx;
 document.layers["bub"+i].top=yp[i]+scy;
}
if (ie){
 document.getElementById("bub"+i).style.left=xp[i]+scx;
 document.getElementById("bub"+i).style.top=yp[i]+scy;
 document.getElementById("bub"+i).style.width=gr[i];
 document.getElementById("bub"+i).style.height=gr[i]; 
}
if (n6||o6){
 document.getElementById("bub"+i).style.left=xp[i]+scx;
 document.getElementById("bub"+i).style.top=yp[i]+scy;
}
gr[i]+=rt[i]; 
s1[i]+=s2[i];
if (gr[i] > 14) gr[i]=15;
}
setTimeout('MouseBubbles()',10);
}
MouseBubbles();

</script>
<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Sonu —>

Fare İmlecinin Altına Yazı Yazma Kodu

 

<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Başlangıcı —>
<style type="text/css">
#divCursor{position:absolute; width:300; height:50;}
</style>

<script type="text/javascript" language="JavaScript">

function checkBrowser(){
	this.ver=navigator.appVersion
	this.dom=document.getElementById?1:0
	this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom)?1:0;
	this.ie4=(document.all && !this.dom)?1:0;
	this.ns5=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
	this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
	this.bw=(this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns5)
	return this
}
bw=new checkBrowser()

fromLeft=10 
fromTop=10

function cursorInit(){
	oCursor=new makeCursorObj('divCursor')
	scrolled=bw.ns4 || bw.ns5?"window.pageYOffset":"document.body.scrollTop"
	if(bw.ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)
	document.onmousemove=move;
}

function makeCursorObj(obj,nest){
	nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'										
  	this.css=bw.dom? document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+"document.layers." +obj):0;														
	this.moveIt=b_moveIt; 																	
	return this
}
function b_moveIt(x,y){this.x=x; this.y=y; this.css.left=this.x; this.css.top=this.y}

function move(e){
	x=bw.ns4 || bw.ns5?e.pageX:event.x
	y=bw.ns4 || bw.ns5?e.pageY:event.y
	if(bw.ie4 || bw.ie5) y=y+eval(scrolled)
	oCursor.moveIt(x+fromLeft,y+fromTop)
}
onload=cursorInit;
</script>

<div style="left: 535px; top: 631px;" id="divCursor">
<font color="#0033CC"><b>İstediğiniz Yazınızı<br>Buraya Yazınız.</b></font> 
</div>
<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Sonu —>

Fare İmlecini Takip Eden Animasyonlu Noktalar Kodu

 

<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Başlangıcı —>
<script language="JavaScript">

var num=17;
var vel=20;
var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff','#cc0033');
var stopafter=60; 

var y=0;
var x=0;
var py=0;
var px=0;
var angle=0;
var distance=0;
var rep;
var ry=0;
var rx=0;
var tmr=null;
var n4=(document.layers);
var n6=(document.getElementById&&!document.all);
var ie=(document.all);
var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById("';
var _a=(n4||n6)?'':'all.';
var _r=(n6)?'")':'';
var _s=(n4)?'':'.style';
var v=(n4)?"show":"visible";
var put=false;
stopafter*=1000;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
 if (put) return false;
 y = e.pageY-window.pageYOffset;
 x = e.pageX; 
 }
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;                
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
 function mouse2(){
 if (put) return false;
 y = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
 x = event.clientX;
 } 
document.onmousemove=mouse2;
}
if (n4){
for (i=0; i < num; i++)
document.write('<layer name=dots'+i+' top=0 left=0 width='+i/3+' height='+i/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
}
else{
if (ie&&!o6){
document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
}
for (i=0; i < num; i++)
document.write('<div id="dots'+i+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+i/3+';height:'+i/3+';background:#ffffff;font-size:1">.</div>');
if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
}
function pos(){
h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeight-20;
w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
ry=Math.round(Math.random()*h);
rx=Math.round(Math.random()*w);
rep=Math.round(Math.random()*3);
if (rep == 3)ry=0;
if (rep == 2)ry=h;
if (rep == 1)rx=0;
if (rep == 0)rx=w;
py=ry;
px=rx;
}
pos();
function followleader(){
sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
for (i=0; i < num; i++){
randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
temp1=eval(_d+_a+"dots"+i+_r+_s);
temp1.visibility=v;
if (i < num-1){
temp2=eval(_d+_a+"dots"+(i+1)+_r+_s);
temp1.top=temp2.top;
temp1.left=temp2.left
} 
else{
temp1.top=py+sy;
temp1.left=px;
}
if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
else temp1.background=randomcol;
}
}
function bomb(){
ay=y-py;
ax=x-px;
angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
dy=py-y;
dx=px-x;
distance=Math.floor(Math.sqrt(dx*dx+dy*dy));
go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
py+=go_y;
px+=go_x;
if (distance < vel) pos();
followleader();
tmr=setTimeout("bomb()",20);
}
bomb();
function dsbl(){
v=(n4)?"hide":"hidden";
put=true;
x=0;
y=0;
setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
}
setTimeout('dsbl()',stopafter);

</script>
<!— wWw.Eniyisozler.Net Kod Sonu —>


Bu yazı 163 kez okundu.
Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?


YAZAR HAKKINDA

Yahya Güloğlu Yahya Güloğlu Güzel Sözler, Mesajlar, Yemek Tarifleri, Şiirler, Burçlar, Burç Uyumları, Emojiler, Resimli Sözler, Resimli Şiirler Sitemizde Yer Almaktadır... Sağlık, Moda, Cilt Bakımı, Güzellik, Cinsellik, Örgü, Bayanlara Özel, El İşleri, Zayıflama Yöntemleri, Ekonomi, Finans, Kredi, Teknoloji, Bankacılık, Diyet, Gezi, Seyahat Gibi Sizlere Küçük Ama Etkili Önerileri Sitemizde Bulabilirsiniz. Yararlı Bilgiler Yazılarımız Tamamıyla Eniyisozler.Net İçin Uzman Yazarlar Tarafından Hazırlanmaktadır. Bu Alanda Yer Alan Bilgiler Bir Öneridir. Özgün Ve Siteye Özel Olarak Yazılmıştır.
Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Abone Ol
Bildir
guest
Zorunlu
Zorunlu
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
0
Düşüncelerinizi yazmak istermisiniz? Lütfen yorum yapın.x
()
x