yandex
İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır? | En iyi Sözler ve Blog Sitesi
Günün Sözü

İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

data-ad-format="auto">

Bu Yazımızda İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır?, Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?, İslama Göre Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır?, Mekke Döneminde Kadınlar, Tesüttür İle İlgili Ayetler, Peygamberimiz Aleyhisselam’ın Tesettür ile İlgili Hadisleri, Kadınlarda Tesettür, Evde Tesettür, Müslüman Kadının Dış Tesettürü Nasıl Olmalıdır?, Tesettür Nedir? Gerçek Tesettür Nasıl Olur?, Doğru Tesettür Nasıl Olmalı?, Tesettür Adabı Nasıl Olmalıdır? Detaylar Yazımızda.

İslama Göre Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır?

İnsan ile hayvanlar arasındaki en önemli farklardan biri kuşkusuz giyinmektir ve İslamda tesettür konusu çok önemlidir. Utanan ve haya eden insan her zaman örtünme ihtiyacı hisseder. İslam’da tesettür konusu, insan fıtratına uygundur. Erkeklerde ve bayanlarda tesettürün konuları farklıdır.

İslam  dini kadınlara önem vermektedir ve kadın için dünyadaki en büyük makamın ‘annelik’ olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim Rasulullah (sav) ‘ Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyurmaktadır. Kadın İslam’da değerli bir mücevherdir. Allah Rasulü veda hutbesinde kadınlara zulmedilmemesini ve onların Allah’ın emaneti olduğunun unutulmamasını tavsiye etmiştir. Kısacası İslam dini kadınlara üstün bir makam vermiştir.

İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Mekke Döneminde Kadınlar

İslam gelmeden önce Mekke ve çevresinde kadın alınıp satılan bir mal gibiydi. İslamda tesettür ahlaksız bir toplum olan Mekke ahalisini devrin en medeni toplumu haline getirmiştir. Kadın çok değersizdi ve mal gibi alınıp satılırdı. Erkek kadını kullanır, canı sıkıldığında başından atardı. Kadınlar evlenmek için birden fazla erkekle birlikte olur, içlerinden birini doğacak olan çocuğunun babası olması için seçerdi. Bazı Mekkeliler ailesini satışa çıkarıyordu. Kadınlar tesettüre aykırı şekilde giyinirdi.

Günümüzde de kadın cinsel bir meta haline gelmiştir. Özellikle Avrupa kültürü, bütün dünyada etkisini göstermiş, insanlar soyunmayı medeniyet sanmaya başlamıştır. Halbuki Müslümanım diyen kişi İslam’ın emrettiği şekilde giyinmesi gerekirdi. Bütün ibadetlerde kadın İslamda tesettür kurallarına riayet ederek hareket etmeli ve ona göre giyinmelidir.

İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Tesüttür İle İlgili Ayetler

Allah’ın insanlar için tercih ettiği kuralları ihtiva eden Kuran-ı Kerim’de tesettür ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Kadın ve erkek için tesettür toplum sağlığı, ruh sağlığı ve aile sağlığı için önemlidir. Kuran-ı Kerim’de tesettürle ilgili ayetler şunlardır:

Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

  • Ey Adem’in Sulbü (Oğulları): ‘ Size edep yerlerinizi örtmeye yarayacak ve aynı zamanda süslenmenizi sağlayacak elbise indirdik. Araf/26
  • Ey Adem’in oğulları: ‘  Namazı eda ettiğiniz her yerde, ibadetti icra ettiğiniz her mekanda temiz libas (elbiseler) giyin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Lakin Allah israf eden kimseleri sevmez.’Araf/31. İslamda tesettür ile ilgili diğer ayetler şöyle:
  • Müminelere (Mü’min kadınlara) söyle: ‘Haram olan şeylere bakmaktan gözlerini men etsinler, iffetlerini ve namuslarını korusunlar. Mecburi görünen vücut kısımları hariç. Süs ve güzelliklerini teşhir etmesinler. Başlarına örttükleri örtüyü yakalarına kadar uzatsınlar. (kadınlara has) güzelliklerini ve (kadınlara has) süslerini koca, baba, kocasının babası, öz evlatları, üvey evlatları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin evlatları, kız kardeşlerinin evlatları, Müslüman kadınlar, kendilerine ait olan cariyeler, erkekliği bitmiş kadına ihtiyaç duymayan hizmetçiler, kadınların mahremiyetinden habersiz olan (buluğ çağına ermemiş) çocuklara göstermesinler. Örtüp gizledikleri güzelliklerine ve süslerine dikkat çekecek, erkeklerin isteğini artıracak şekilde ayaklarını yere vurarak yürümesinler. Ey Müminler (kadın ve erkek müminler), hep birlikte Allah-u Teala’ya yönelin kurtuluşa eresiniz.’ Nur/31

Tesettür Adabı Nasıl Olmalıdır?

  • Yaşlanmış ve evlenme durumu kalmamış olan kadınlar, güzellik ve süslerini göstermemek kaydı ile dış giysilerini çıkarmasında her hangi bir günah yoktur. Ancak en iyisi en iyi şekilde iffetli olmaktır. Allah hakkıyla bilir, işitir. Nur/60
  • Allah’a hakkı ile teslim olmuş erkekler ve hakkı ile teslim olmuş kadınlar, mü’min erkek ve mü’min kadınlar, İslam’ın emirlerine itaat eden erkekler, İslam’ın emirlerine itaat eden kadınlar, bütün amel ve sözlerinde dürüst olan ve yalandan uzak duran erkekler, bütün amellerinde dürüst olan ve yalandan uzak duran kadınlar, sabır ile davranan erkekler ve sabır ile davranan kadınlar, Allah-u Teala’ya karşı saygılı davranan ve alçak gönüllü olan erkekler, Allah-u Teala’ya karşı saygıda kusur etmeyen ve alçak gönüllü davranan kadınlar, muhtaçlara Allah yolunda harcayan erkekler, muhtaçlara Allah yolunda harcayan kadınlar, orucu tutan erkekler ve orucu tutan kadınlar, iffetini ve namusunu koruyan erkekler, iffetini ve namusunu koruyan kadınlar, Allah’ı zikreden erkekler, Allah’ı zikreden kadınlar, bunlar için Allah büyük bir bağışlama ve mükafat hazırlamıştır. Ahzap/35
  • Ey Nebi! Hanımlarına, kendi kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle ki, dışarı çıkarken dış örtülerini alsınlar. Onların iffetli tanınmaları, kötü insanlar tarafından sözle veya fiili olarak taciz edilmemeleri için en iyi yoldur. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Ahzap/59
İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Peygamberimiz Aleyhisselam’ın Tesettür ile İlgili Hadisleri

Resulullah (sav)’in tesettürle ilgili uyarıları da çok önemlidir. Esma b. Ebubekir’in( kendisi Resulullah aleyhisselam’ın baldızı olur) Resulullah’ın yanına kolları açık bir elbise ile geldi. Resulullah dışarı çıktı ve daha sonra Aişe annemiz neden dışarı çıktığını sordu. Resulullah, baldızının giydiği elbisenin kollarının kısa olduğunu söyledi. Elbise kollarının parmaklara kadar uzatılması gerektiğini vurguladı. İslamda tesettür konusunda elbise kollarının uzunluğu bu hadise göre belirlenmektedir. (Mecmeuz Zevaid)

Resulullah bir gün Usame b. Zeyd’e Diynetül Kelbi’nin hediye ettiği Mısırlı elbisesi hediye etti. Ancak Usame bunu hanımına giydirdi. Resulullah aleyhisselam ise elbisenin altına pijama gibi bir şey giymesini gerektiğini Usame’ye söyledi. Çünkü giyilen elbise ince bir elbiseydi. Hatları belli edebilirdi. (Ahmed b. Hanbel)

Peygamberimiz kadınlardan erkeklere benzeyeni, erkeklerden kadınlara benzeyeni lanet etmiştir. ( Ahmed b. Hanbel)

Nebi aleyhisselam kıyamet alametleri ile ilgili ‘giyinik çıplaklar olacak ve başörtüleri deve hörgücü gibi olacak’ hadisi de tesettürle ilgili meşhur hadislerden biridir. Bu hadisi açıklayan alimler, kadınların İslamda tesettür adı altında şehveti uyandıracak şekilde dar giyinmeyi ve baş örtüsünün üst kısmını deve hörgücü gibi yapılmasını yasaklamıştır. Bu hadis günümüzü anlatmaktadır. Ne yazıkkı bazı bayanlar dar ve ince elbiselerinin üzerine baş örtü takarak tesettürlü olduklarını zannetmektedir.

Nebi alehisselam’ın baldızı Esma bir gün Resulullah’ın yanına ince bir elbise ile gelir. Resulullah ikaz ederek, mü’min bir kadının elleri ve yüzü dışında hiç bir yerinin belirgin olmaması gerektiğini vurgulamıştır. (Ebu Davud)

Erkeklerde ise avret göbek ile diz kapağı arasıdır. Ahmed b. Hanbel ‘diz kapağı avrettir’ demiştir. Hadis sahihtir.

Tesettürle ilgili birçok hadis-i şerif vardır. İslam alimleri bu ayet ve hadisleri delil getirerek İslam’da tesettür kurallarını belirlemiştir.

İslam’da Tesettür Giyim Nasıl Olmalıdır? Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Kadınlarda Tesettür

İslam dininde tesettür kadınlarda ve erkeklerde farklıdır. Kadınların namusu, iffeti ve tesettür konusu, erkeklerden önce gelir. Erkeklerinde önemlidir ancak kadınların tesettürü öncelikli konudur. Bunun nedeni kadınların anne olması ve toplumun çekirdeği olan ailenin ayakta durmasında en önemli faktördür. Bu nedenle İslamda tesettür konusu kadına büyük değer vermiş adeta onu paha biçilmez bir elmas gibi muhafaza etmiştir.

Transparan giysilerinin hiç birisi tesettür değildir. Kadınların kalça, göğüs ve göbek kısmının belirgin olmaması gerekir. Çok ince ve dar elbiseler tesettür dışıdır. Tesettürde amaç vücudu tam anlamıyla örtmektir ve erkeklerin şehvetini uyandırmamaktır. Şehvetin uyanması toplumun ahlakının zedelenmesine ve zina günahının artmasında neden olur. Sonuç olarak aile müessesesi ortadan kalkar. Sonuç olarak toplumsal çözülmeler başlar. Bir toplumun temeli ailedir ve ailenin temeli ise kadındır. Osmanlı toplumunun yüzyıllar boyu dim dik ayakta durmasının nedeni aile hayatının özendirilmesi ve aile hayatının devlet tarafından güvenceye alınmasıdır. Zina, fuhuş, uyuşturucu ve benzeri birçok unsur yasaklanmıştır.

Evde Tesettür Nasıl Olmalıdır?

Göz kamaştırıcı ilgi çekici ve şehvet uyandırıcı hiç bir elbise İslamda tesettür değildir. Erkekler için de bu kural geçerlidir. Dar olan ve bütün vücut hatlarını belli eden erkek elbiseleri de tesettüre uygun değildir.

İslam’da peçe vardır ve yüzyıllar boyu İslam Devletlerinde uygulanmıştır. Peçe yüzün tanınmasını engeller. Güzel bir bayanın yabancı erkeklerin ilgisini çekmesi, o bayanın zarar görmesine neden olabilir. Nikahı dışındakilerin yanına oturmaması ve onlarla muhabbet etmemesi, kadının zarar görmesini engeller. Kadın kocasının arkadaşlarından ve diğer yabancı erkeklerden kendini gizler ve onlarla mesafeli olursa, şeytana fırsat vermez. Erkekler de nikah düşen kadınlarla mesafeli olmalıdır. Onlarla aynı ortamda samimi bir şekilde oturmamalıdır.

Müslümanların evde ve dışarıda giydikleri iki çeşit elbiseleri vardır. İslamda tesettür konusu evde ve yatak odasında da geçerli bir konudur. Evde kadınlar Nur suresi 31. ayette belirtilen kişilerin yanında dışarı elbiselerini giymeden durabilir. Ancak evde de belli bir sınır vardır. Müslümanların yatak odasında, evde ve dışarıda olmak üzere üç kategoride giyinme adabı vardır. Yatak odasında eşler arasında giyinme konusu mahremdir ve özeldir.

Evde ise yatak odası kıyafetleriyle oturmak doğru değildir. Baş örtüsü, etek ve buluz gibi elbiseler ev ortamında rahatlıkla giyilmektedir. Ev ortamında nikah düşen erkekler ve kadınlar var ise, dışarı elbisesi giyilmesi gerekir. Mecbur kalınmadıkça nikah düşen erkeklerle veya nikah düşen kadınlarla aynı ortamda oturulmaz. Balkon, pencere ve terasa dışarı elbise ile çıkmak gerekir. Evinizin perde sistemi içeriyi göstermiyorsa normal giyinebilirsiniz. İslamda tesettür yabancı erkeklere ve yabancı kadınlara karşı Kuran ve Sünnetin belirlediği çizgiler dahilinde giyinmekle mümkündür.


BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Bu yazı 576 kez okundu.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

YAZAR HAKKINDA

Büşra Altun Büşra Altun Eniyisozler.Net sitesinde her Söz, Mesaj ve Makaleler özenle özgün ve siteye özel olarak yazılmıştır. Yararlı Bilgiler ( Blog ) katagori yazıları... Sağlık, Moda, Cilt Bakımı, Güzellik, Cinsellik, Örgü, Bayanlara Özel, El İşleri, Zayıflama Yöntemleri, Ekonomi, Finans, Kredi, Teknoloji, Bankacılık, Diyet, Gezi, Seyahat gibi sizlere küçük ama etkili önerileri katagorimizde bulabilirsiniz. Yararlı Bilgiler yazılarımız tamamıyla Eniyisozler.Net için özenle özgün ve siteye özel olarak yazılmıştır. Site içerisinde bazı Görseller googleden alıntıdır Telif olduğunu düşündüğünüz veya size aid olanı yayınlanmasını istemediğiniz görselleri Email yoluyla veya iletişim bölümünden bildiriniz. Bildirdiğiniz taktirde Görsel Kaldırılır.
Sosyal Medyada Paylaşın:

SON EKLENENLER

Abone Ol
Bildir
guest
2 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
fatma
fatma
Ziyaretçi
19 Aralık 2020 14:28

Vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmaması gerekir.

Sümeyye
Sümeyye
Ziyaretçi
20 Aralık 2020 18:31

Nazar-ı dikkati çekecek kadar süslü ve renkli olmamalıdır

Sponsorlu Bağlantılar
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
2
0
Düşüncelerinizi yazmak istermisiniz? Lütfen yorum yapın.x
()
x