yandex
Nevruz Bayramı Nedir? | En iyi Sözler ve Blog Sitesi
Günün Sözü

Nevruz Bayramı Nedir?

Nevruz Bayramı Nedir?

data-ad-format="auto">

Bu Yazımızda Nevruz Bayramı Nedir?, Türk Dünyasında Nevruz Bayramı, Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman?, Nevruz Ne Zaman?, Nevruz Bayramını Hangi Ülkeler Kutlar?, Nevruz Bayramı Hangi Ülkede Kutlanmaz?, Nevruz Bayramını Kimler Kutlar?, Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanır? Detaylar Yazımızda.

Nevruz Bayramı Nedir? Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı Nedir? günümüzde Türk dünyasının bilinen en eski bayramıdır. Nevruz bayramı, ilk olarak Orta Asya’da bulunan Orhun-Yenisey bölgelerinden Altaylara, daha sonra Atilla’nın Avrupa içlerine ilerlemesiyle Balkanlara kadar yayılmıştır. 8. Yüzyıldan sonra da Hazar Denizinin güneyinden başlayarak Mezopotamya ve Anadolu’ya kadar yayılmış ve bu geniş bölgede kutlanmaya başlamıştır.

Dünyada Kutlanan Özel Günler

Nevruz kelimesi, diğer Türk topluluklarında farlı adlarla da anılmaktadır. Bunlar: Navrez, Nevris, Navruz, Novruz, Noruz, Norus, Sultan Nevruz, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Baba Marta, Köklü Marta, Ulu Kün, Ulusun Ulu Küni, Bozkurt, Ergenekon, Çağan, Mereke, Mevriz, vs.

Nevruz Bayramı Nedir? Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman?

Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? Türklerin kullandığı 12 Hayvanlı Türk Takvimi, tarım ve hayvancılık için yani hayvanları otlatmak ve ekim, dikim, hasat zamanları gibi gerekli ve uygun zamanlar için kendilerine has bir takvimdir. Bu takvime göre yeni yılın başlangıcı gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart gününe denk gelmektedir.

Kurban Bayramı Ne Zaman 2021

Selçuklu Veziri Nizamülmülk, vergilerde karışıklık ve herhangi bir şikayet olmaması için vergileri iki taksite bölerek 1. Taksiti Nevruzla beraber topluyor, 2. Taksiti ise hasat zamanının sonunda alıyordu. Bu vergi sistemi için ideal gördükleri uygulamayı uzun yıllar Büyük Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti de uygulamıştır. Cumhuriyet döneminde de vergiler uzunca bir süre Mart ayında alınmaktaydı.

Nevruz Bayramı Nedir? Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

21 Mart itibariyle kış mevsimi yavaş yavaş yerini bahar mevsimine bırakır. Bununla beraber, karlar erimeye başlar, bitki örtüsü giderek yeşile bürünür, dağlardaki karın erimesi sonucunda dereler suyla dolar, ağaçlar ve kırlar çiçek açar. Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi inancıyla havalar gitgide ısınmaya başlar ve baharın gelişi bu şekilde müjdelenmiş olur. Havaların ısınması, çiçeklerin açması, derelerin suyla dolması insanlarda sevinç ve coşku yaratır. Bazı yerlerde henüz karlar erimeden çiçekler açmaya başlar. Bu çiçeklere Anadolu’da “Kardelen” denir. Bazı yerlerde “Nevruz Çiçeği”, Azerbaycan Türklerinde ise “Novruz Gülü” denir. Tabiatın bu güzelliklerini ve doğanın adeta bu kendini yenileyişini insanlar sevinçle kutlamışlardır.

Nevruz Bayramını Hangi Ülkeler Kutlar?

Nevruz Bayramını Hangi Ülkeler Kutlar? Nevruz, Ergenekon menkıbesine bağlı olarak da nakledilir. Bilindiği üzere atalarımızın bir zamanlar Orta Asya’ Ergenekon adında dört tarafı demirden yüksek dağlarla kaplı bölgede yaşarken nüfusun artmasıyla ve bunu takiben buraya sığamamaya başlamalarıyla beraber bir demircinin önerisiyle dağları eriterek delerler ve çıkmak için yol açarlar. İşte bu özgürlüğe kavuşma günü 21 Mart gününe tekabül etmektedir. Hal böyleyken bu özgürlüğe kavuşma sevincini Ergenekon Bayramı ya da Nevruz Bayramı olarak kutlanmaya başlar. Kutlama esnasında sembol olarak bir parça demir kızgın ateşte ısıtılarak hakan tarafından dövülürdü. Böylece baharın ve kurtuluşun bayramı kutlanmaya başlamış olurdu.

Asya ve Orta Doğu ülkelerinde baharın gelişiyle beraber halk kutlama hazırlıklarına başlar. Nevruz kutlamalarında birçok adet oluşmuştur. Ateşin kötülüklerden arındıracağı inancıyla beraber ateş yakmak bir adet olmuştur. Büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruzda bir adet de insanların birbirlerine su serpmeleridir. Bölgelere göre daha birçok farklı adet bulunmaktadır. Tüm bu adet ve geleneklerle beraber çeşitli eğlenceler, at yarışları, cirit oyunları vs. bu bayramı daha da eğlenceli ve coşkulu hale getirmektedir.

Bir dönem Sovyetler yaklaşık 70 yıl boyunca bu bayramı kutlamayı ‘gericilik’ olarak adlandırmış ve kutlamayı yasaklamıştır. Daha sonra birer birer bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri tekrar bayramlarını kutlamaya başlamışlardır.

Nevruz Bayramı Nedir? Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

Nevruzla İlgili Çeşitli İnanışlar

Türk ve diğer doğu topluluklarında Nevruzla ilgili çeşitli inanışlar vardır. Bu inanışlardan bazıları şunlardır:

 • Hz Ali’nin doğum günü olduğuna dair inanış
 • Yunus peygamberin balığın karnından çıktığı gün olduğuna dair inanış
 • Hz Nuh’un gemisinin karaya oturduğu gün olduğuna dair inanış
 • Dünyanın kuruluşunun tamamlandığı gün olduğuna dair inanış
 • Doğu milletlerinin kabul ettiği yılbaşı
 • Hz Adem’in balçıktan yaratıldığı gün olduğuna dair inanış
 • Hz Muhammed’in hil’atını giydiği gün olduğuna dair inanış
 • Bektaşilerin büyük bayramı
 • Güneşin Balık burcundan Koç burcuna girdiği gün
 • Ateşperestlerden kalan bir bayram
 • Türklerin bahar bayramı

Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

Türk Dünyasında Nevruz Bayramı Kazakistan’da 22 Mart günü resmi tatil ilan olmaktadır. Yine burada da Nevruz Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanır, bayram yaklaşmadan evler temizlenir, duvarlar boya badana yapılır ve halk bayrama hazırlanır. Kazak Türkleri 21 Mar gecesine “Hızır Gecesi” demişlerdir. İnançlarına göre o gece iyiliğin sembolü olan “Hızır Baba” evleri dolaşarak insanlara bereket ve kut dağıtır. Bununla beraber hastalıktan ve her türlü afetlerden koruduğuna inanılır. Başka bir inanca göre de o yılın bereketli geçmesi için kaplara süt, tahıl ve su doldurulur. Halk 21 Mart sabahı en güzel ve temiz elbiselerini giyer ve mezarlıkları ziyaret etmeye gider. Küsler barışır, herke birbirine hoşgörülü davranır. Herkes birbirini ziyarete gider ve iyi dileklerde bulunur.

Özbekistan’da Nevruz bayramı kutlamaları 21 Mart günü başlar ve bir hafta boyunca tören devam eder. Özbekistan’da hal bu kutlamaları “Seyil Eğlenceleri” olarak isimlendirir. Nevruz günü insanlar birbirlerine ziyaretlerde bulunarak bayramını kutlar, iyi dileklerde bulunur ve Nevruz için özel olarak hazırlanmış yiyeceklerden ikramlarda bulunur. Çeşitli müsabakalar ve eğlenceler düzenlenir.

Nevruz Bayramı Nedir? Türk Dünyasında Nevruz Bayramı

Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanır?

Nevruz Bayramı Nasıl Kutlanır? Türkmenistan’da yine bu özel gün resmi tatil ilan edilmektedir. Çeşitli eğlence ve törenlerle kutlanan Nevruz Bayramı dini bayramlarla benzerlik göstermektedir. Yine karşılıklı ev ziyaretleri ve tebrikler vardır.

Kırgızistan’da da 21 Mart günü kutlanmaya başlayan Nevruz Bayramı diğer Türk devletlerinde olduğu gibi yine resmi bayram ilan edilmiştir ve yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Konserler, şölenler, müsabakalar ve çeşitli eğlencelerle kutlanan bu bayramda yemek ikramları da birkaç gün devam etmektedir.

Uygur Türklerinde Nevruz demek, yeniden canlanmak ve yenilenmek anlamı taşımaktadır. Yeni yıla merhaba demeyi simgeler ve bu yıldan beklenti olarak bereket ve bolluk isteği ön plandadır. Nevruzun birinci gününde insanlar camilere giderek birbirlerinin bayramlarını tebrik etmektedirler. Ayrıca bu bayram için halktan özel olarak toplanan paralarla büyük kazanlarda yemekler pişirilmektedir ve insanlara ikram edilmektedir.

Nevruz Bayramını Kimler Kutlar?

Nevruz Bayramını Kimler Kutlar? Azerbaycan Türkleri ise 20 Şubattan 20 Marta kadar olan süreyi “bayram ayı” olarak adlandırırlar. Nevruz günü öncesi insanlar birbirlerine hediyeler alır ve Nevruz Bayramında bu hediyeleri birbirlerine verirler. Kutlamalar 3 gün sürer. Yine mezarlık ziyaretleri yapılır ve Kuran okutulur. Bir gelenek olarak Nevruz ateşi yakılır ve bu ateşin üstünden 7 defa atlanarak günahlardan ve kötülükten sıyrıldığı düşüncesine inanılır. Ayrıca bu yeni yılda başlarına gelecek olan felaketlerden korunduklarına inanırlar. Nevruz renkleri sarı-kırmızı-yeşildir. Bu renklerin anlamları ise şöyledir: Sarı; hükümdarlık ve egemenlik. Kırmızı; bağımsızlık ve özgürlük, Tanrı ve koruyucu ruh, ocak ve dirlik. Yeşil; gençlik ve tazelik.

Nevruz Bayramı Osmanlı Devletinde de kutlanmıştır. Sarayda bulunan hekimbaşılar bazı baharatlardan bir karışım hazırlayarak macunlar yapardı. Bu macunlar halka ve padişaha, padişahın ailesine, devlet büyüklerine ikram edilirdi. Nevruz Macunu denilen bu kırmızı renkli şekerler gümüş tepsilerde, yanında 7 çeşit S harfiyle başlayan yiyecekle beraber sunulurdu. Bu 7 yiyecek; susam, süt, su, salep, simit, safran ve sarımsaktan oluşmaktadır. Günümüzde Manisa’nın mesir macunu geleneği bu gelenekten gelmektedir.

Nevruz Bayramı Cumhuriyetin ilk yıllarında da Mustafa Kemal’in himayesinde Ankara’da kutlanmaya devam etmiştir. Aynı zamanda resmi bayram olarak da ilan edilmiştir. Geniş bir halk kitlesiyle ve büyük bir coşkuyla törenlerle kutlanan bu bayram Atatürk’ün ölümünden sonra ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur.

Ayrıca Nevruz gelenekleri Türk Musikisini de etkilemiştir ve bu etkilenme sonucunda 20’den fazla makam ortaya çıkmıştır. Nevrûz-ı Rast, Nevrûz-ı Terkip, Nevrûz-ı Hicaz bunlardan bazılarıdır.

Nevruz 30 Eylül 2009 tarihinde UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmiştir. 19 Şubat 2010 tarihinde de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64. Oturumunda “21 Mart Uluslararası Nevruz Günü” olarak ilan edilmiştir.


BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Bu yazı 424 kez okundu.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

YAZAR HAKKINDA

Zehra Yılmaz Zehra Yılmaz Merhaba ben Yazar Zehra Eniyisozler.Net sitesinde her Söz, Mesaj ve Makaleler özenle özgün ve siteye özel olarak biz yazarlar tarafından yazılmıştır. Yararlı Bilgiler ( Blog ) katagori yazıları sizlere küçük ama etkili önerileri yazıyoruz. Yararlı Bilgiler alanın da yer alan bilgiler bir öneridir. Bunlarla bitmedi Burç uyumları, Fıkralar, Yemek Tarifleri, Şiirler, Şairler, Emojiler ve daha sayamadıklarımızı sizler Eniyisozler.net Adresimizde bulabilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaşın:

SON EKLENENLER

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
0
Düşüncelerinizi yazmak istermisiniz? Lütfen yorum yapın.x
()
x