Güzel Şiirler

10 Ekim 2017 65 gösterim Yorum Yok Güzel Şiirler


Güzel Şiirler

Okunduğu zaman bütün duygularınızı harekete geçiren kelimelerin bütünüdür şiir. Şiir; hissetmektir, sevgidir, kalbe dokunmaktır, dünyaya başka gözlerle bakmaktır. Okula başladığımız ilk yıllarda bile öğretmenler şiirler ezberletmeye başlarlar. Okul, vatan, doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili Güzel Kısa Şiirler öğretirler bize. Şiirle tanışma hikayemiz çok küçük yaşlarda başlasa da şiiri anlayabilen ve hissederek okuyabilen kişi sayısı da oldukça azdır. Şiirin ezberlenmekten çok hissedilmesi, anlatımı üzerine kafa yorulması ve içerdiği duygunun anlaşılması büyük önem taşır.

Seçilmiş Güzel Şiirler koskoca bir duygunun anlatımıdır aslında. Kişiyi oldukça derinden etkilemekle birlikte, çoğu zaman da sarsar. Sanki şair kişinin hislerine tercüman olmuştur. Anlatmak için, hatta bazen de anlamak için onca verilen çabayı şair kısaca söyleyivermiştir. En Güzel Şiirler doğal ve fütursuzcadır. Çoğu zaman başka bir açıdan bakmayı ve bakıldığı zamanda görmeyi sağlar. Göz gibi kalbi de açar.

Hüzün, mutluluk, aşk, sevgi ve özlem gibi bütün duyguları içeren, içinde barındırmayı da başaran bir sanat dalı olan şiire ön yargılardan uzak ve sükunetle yaklaşılmalıdır. İşte o zaman Güzel Şiirler Anlamlı olur ve bize ne demek istediği daha kolay anlaşılır.

Güzel Şiirler Kısa Ve Öz en büyük sanat sisteminden birçok sistemleri içine alarak her şeyi bağrına basar. Düşünceyi duygu haline gelene kadar yoğurmaktır bir bakıma. Çoğu zaman da konuşmayı ve susmayı bir araya getirmektir. Güzel Şiirler 2017 insanın görünmez yüzüdür. En az bir köpük kadar yeni ve bir kaya kadar da eskidir. Çoğu zaman hem aynı kalır hem de değişir. Az kelimeyle çok şey söylense de; zeka ve kalp ülkelerinde, üzücü ve uzun yolculuklardan sonra doğan şeydir. Güzel Şiirler Kısa Anlamlı sadece gerçek hayatın bir delilidir. İki sözcük arasında büyük bir gürültü kopar ya dünyada, işte o şiir’dir.Logo