yandex
Talak Nedir? Hangi Durumlarda Gerçekleşir? | En iyi Sözler ve Blog Sitesi
Günün Sözü

Talak Nedir? Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Talak Nedir? Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

data-ad-format="auto">

Bu Yazımızda İslamda Talak Nedir?, Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?, Talakın Şartları, Yanlışlıkla Boşol Demek, Tehditle Boşanma, Öfke İle Boşama, Şakayla Boşol Demek, İslamda Kadının Boşanma Şartları, Boşama Sözleri, Açıkça Talak Yapmak, Kinayeli Talak Yapmak, Üç Talak Nedir?, Sünnete Uygun Boşanma, Bidat Boşanma, Talak Çeşitleri, Ric’i Talak, Bain Talak Detaylar Yazımızda.

İslamda Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Sözlükte çözmek, salmak, gayret etmek gibi anlamlara gelen talak boşanma, İslam’da ‘boşadım’ kelimesini söyleyerek nikah akdini bozmak anlamında kullanılmaktadır. Talak nedir? Bain ve ric’i talak ile adet sonrasında yapılan bir eylemdir. Beş teklifi hükümden oluşur:

 1. Eşler arasındaki anlaşmazlıklarda, seçilen hakemin eşleri boşamaya karar vermesinde, talak koca için vacip bir eyleme dönüşür.
 2. İffetsizlik ve namaz kılmama gibi eylemleri icra eden kadınlar için talak mendup/ mestehap olur.
 3. Ahlaksız, huysuz ve geçimsiz bir kadını boşamak mubahtır.
 4. Talakın yani boşamanın mekruh olduğu durumlar da vardır. Her hangi bir sebep olmadan boşamak dinen mekruhtur yani harama yakındır. Erkeğe boşama hakkı verilmiştir ancak keyfi boşama yapmaya izin yoktur.
 5. Talak boşanma şeytanı sevindiren amellerden biridir.
Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Talakın Şartları

 • Evli olmadığı bir kadın için şart koşması veya talak yapması caiz değildir. Rasulullah aleyhisselam, Tirmizi, Ebu Davut ve İbn Macede geçen bir hadiste : ‘…sahip olmadığı kadını boşayamaz.’ buyurmuştur. Boşanmanın şartları içerisinde ilk madde nikahtır.
 • Boşayacak erkeğin buluğu çağına ermiş reşid birisi olması gerekir. Deli veya çocuk yaşta erkeğin boşaması kabul edilmez.
 • Akıllı olmayan ve sefih olan kişilerin boşaması da geçersizdir.
 • Zorla içki içirilen kişinin veya zorunlu durumlarda içilen ilacın etkisiyle sarhoş olan kişinin boşaması da geçersizdir.
 • Hanefi ve Şafi’ye göre, Allah her ikisine de rahmet etsin, kasıtlı içki içen kişinin yaptığı boşamanın geçerli olacağı görüşündedir. Ancak diğer bir görüş ise geçerli olmayacağıdır. Buhari ve Müslim’de geçen bir hadiste zina itirafında bulunan Maiz hakkında Rasulullah aleyhisselam ‘ sende delilik var mıdır?’ demiştir. Ayrıca ‘ bu içki içmiş mi?’ diye sormuştur ve bir kişiye de ağzını koklamasını emretmiştir. Bunu delil getiren alimler sarhoşun ve delinin talak boşanma kabul olmayacağı görüşündedir.
 • Talakın Şartları Kasıt ve bilinç gerekir. Boşama işini yapan deli ve sarhoş olmamalıdır. Aklı başında olmalıdır.

Yanlışlıkla Boşol Demek

Yanlışlıkla Boşol Demek Başka bir şey söyleme niyetiyle hareket eden ancak yanlışlıkla ‘boşadım’ diyen kişinin söylediği geçersizdir. Niyetin halis olması ve ne söylediğinin bilinmesi şarttır. Bu konuda her hangi bir itilaf yoktur. Niyet ve kasıt çok önemlidir. Niyet ve kastın ‘ talak boşanma’ olması gerekir.

Tehditle Boşanma

Tehditle Boşanma Rasulullah aleyhisselam İbn Mace’den rivayetler şöyle buyurmuştur: ‘ Muhakkak Allah, ümmetimden hatayla, unutarak ve zorlama ile yapılanlardan mesuliyeti/günahı kaldırmıştır.’ Alimler bu hadis-i şerifi delil getirerek zorlama altında talakın geçersiz olduğunu beyan etmiştir. Aynı şekilde zorlama ile küfür söz söyleme de kişiyi dinden çıkarmaz.

Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Öfke İle Boşama

Bu kategori üçe ayrılır:

 1. Öfke İle Boşama Öfkeli kişi öfke anında aklını yitirmemiş veya sinir krizine girmemiş ise onun talakı geçerlidir.
 2. Çok sinirlenen ve sinir krizine girip ne yaptığını bilmeyecek duruma gelen kişinin talakı geçersizdir.
 3. Çok sinirlenen ve akli dengesini tam kaybetmeyen kişi için itilaf vardır. Ancak çoğunluk tam olarak bilincini yitirmeden sinirli kişinin talak boşanma talebinin geçerli olduğu görüşündedir.

Şakayla Boşol Demek

Şakayla Boşol Demek Rasulullah aleyhisselam ‘ üç şeyin şakası da, ciddisi de ciddidir. Nikah, talak (yani boşama), talaktan geri dönme’. İslami değerlerle şakalaşmak, şakayla küfür söz söylemek, ayet ve hadislerle şakalaşmak ve şakayla boş ol demek caiz değildir. Hanefi ve Şafi mezhebi bu hadisi delil alarak şakayla boşamanın geçerliği olduğunu beyan etmektedir. Ancak Hanbeli ve Maliki mezhebine göre şaka ile boşamada niyet olmadığı için talakın geçerli olmayacağı görüşündedir.

İslam hukukuna göre talakın aşamaları dörttür:

 1. Talakın niyet edilmesi ancak telaffuz edilmemesi.
 2. Ne niyet ne de telaffuz edilmemesi.
 3. Niyet kastedilmemiş ancak lafzın söylenmesi.
 4. Niyet ve kastın talak olması.

Birinci ve ikinci maddede talak boşanma geçersizdir. Son iki maddede ise talak geçerlidir.

İslamda Kadının Boşanma Şartları

 • Boşayacak kişi ile kadının nikah aktine sahip olması.
 • Kocanın işaret, söz ve niyetle belirtmiş olması. Sağır ve dilsiz kocalar işaretle boşadığını ifade etmesi yeterlidir.
Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Boşama Sözleri

Boşama Sözleri Bu kategoride boşama sözleri iki kısımdır.

 1. Açık bir şekilde boşama sözlerini söyleme.
 2. Kinayeli bir şekilde boşama sözlerini söyleme.

Açıkça Talak Yapmak

Söylendiği zaman açık ve net bir şekilde ‘boşama’ anlamına sahip olan sözdür. Boşadım, boşsun, artık dulsun ve benzeri sözler açık ve net sözlerdir ve boşama anlamı taşır. Niyet boşama olsun olmasın, şaka veya ciddi olarak söylensin talak gerçekleşir. Hanefiye göre açıkça söylenen talak boşanma sözlerinde eş nikah yapmadan geri dönebilir. Ancak şaka ile söylendiğinde eş için yeniden nikah yapması gerekir.

Kinayeli Talak Yapmak

Kinayeli Talak Yapmak Boşanma niyeti ile kinayeli bir şekilde söylenen ‘seni istemiyorum, annen gile git, benden ayrısın artık’ gibi sözler boşanmaya neden olur. Boşanma bu kinayeli sözlerle gerçekleşmiş olur.

Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Üç Talak Nedir?

Üç Talak Nedir? Üç talakla boşama tek boşama sayılır. Bir defada üç kez ‘sen boşsun’ demek doğru değildir. Rasulullah aleyhisselama, bir adamın ‘üç kez ard arda hanımına boşsun’ dediği haber edildi. Rasulullah öfkeyle ayağa kalktı ve ‘ Ben hala aranızdayken Allah’ın kitabı ile oyun mu oynuyorsunuz?’ buyurdu.

Sünnete Uygun Boşanma

Sünnete Uygun Boşanma Bu boşama türü Allah’ın ve Rasulünün emrettiği şekilde yapılan talak boşama işlemidir ve boşanmaya karar veren Müslümanların bu şekilde hareket etmesi zorunludur.

 1. Bir talakla boşama.
 2. Hayız sonrası boşama.
 3. Gusül abdesti aldıktan sonra boşama.
 4. Cinsel ilişkide bulunmadan önce boşama.
 5. İddet süresi dolmadan ikinci veya üçüncü bir talak ile boşamama.

Birinci talak boşama işleminde eşi birinci iddet dönemiydeyken ( ilk ay başı dönemindeyken) koca boşanmaktan vazgeçerse her hangi bir şarta gerek kalmadan tekrar evliliklerine devam edebilirler. İddet süresi bittikten sonra koca kararından vazgeçmez ise artık güzellikle hanımını boşaması gerekir. İddet dönemi sonrasında tekrar barışıp evliliğe devam etmek isterse nikah gerekir.

Barışan eşler ikinci kez boşanmak isterse bu durumda aynı şekilde iddet süresi içerisinde barışabilir. Ancak Üçüncü kez barıştıktan sonra boşanan eşler için durum farklıdır. Üçüncü kez koca hanımını boşarsa bu durumda hanımı başkası ile gerçek bir evlilik yapmadan tekrar nikah yapamazlar.

Bidat Boşanma

Bidat Boşanma Bu talak türü sünnete aykırı olan bir talaktır. Hayızlıyken hanımını boşamak, cinsel ilişkide bulunduğu ve temizlik döneminde bulunduğu sırada boşamak. Bu tür boşamalar haramdır ve günahtır. İbn Ömer (ra), hayızlıyken hanımını boşadı ve durum Rasulullah aleyhisselam’a ulaştı. Rasulullah  hanımını geri almasını emretti. Bunun da bir talak boşama olduğunu söyledi. Yani bidat de olsa sünnete uymayan talak da talak sayılır.

Bidat talakla boşayan ve ikinci defa boşayan kişiye hanımını geri alması emredilir. Yukarıdaki hadis delildir. Üç iddet döneminde, yani hayız olup temizlenme, tekrar hayız olup temizlenme sonrasında,  dilerse evlenir, dilerse boşar.

Talak Nedir? Hangi Durumlarda Talak Gerçekleşir?

Talak Çeşitleri

Talak Çeşitleri İslam’da talak boşama çeşitleri ikidir. Bu iki boşanma çeşidi özelliğine göre farklılık arz etmektedir.

 • Ric’i Talak

Ric’i Talak İddet süresi içerisinde, yeniden nikaha gerek kalmadan kadının rızası aranmadan erkek hanımını geri alabilir. Bu geri dönüş söz ve fiille olabilir. Yani boşanmaktan vazgeçtiğini ifade eden sözle geri dönüş sağlanır. Fiili dönüş ise karı koca arasındaki münasebetlerdir. Kadının iddet süresi bitmeden geri dönüşün gerçekleşmesi gerekir. İddet süresi bittikten (üç iddet ) sonra talak bain yani ‘geri dönüşü olmayan’ hale gelir. Üçüncü iddetten sonra geri dönmek isterlerse bu durumda nikah, mehir ve kadının rızası gerekir. Şu ayeti kerime delildir: ‘ Talak boşama iki defadır. Sonuncuda (kadın) ya iyi bir şekilde tutulur; ya da güzel bir şekilde salıverilir’(Bakara 229).

Hür kadın üç defadan daha az boşandığında kocası iddet süresi içerisinde onunla evliliğini devam ettirebilir. Alimler bu konuda icma etmişlerdir.

 • Bain Talak

Bu talak ric’i talaktan farklıdır. Kocanın hanımını geri döndürme yetkisine sahip olmadığı talak boşama türüdür.

Bain Talak ikiye ayrılır:

 1. Küçük Bain, dönüşün nikah, rıza ve mehir ile gerçekleştiği boşanmadır. Evlilik bağı kopmaktadır.
 2. Büyük Bain, Bu boşamada erkek ne iddet süresi içinde ne de sonunda eşini nikahla dahi olsa geri alma hakkına sahip değildir. Bakara 230. ayette Rabbimiz’ kadın başka biriyle evlenmedikçe’ buyurmaktadır. Yani büyük bainde kadın başka bir erkekle evlenip cinsel ilişkiye girip nikahlı eşi olması ve ondan sonra boşanması gerekir. Bu şart yerine gelmeden artık karısını hiç bir şekilde geri alamaz.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Bu yazı 228 kez okundu.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

YAZAR HAKKINDA

Zehra Yılmaz Zehra Yılmaz Eniyisozler.Net sitesinde her Söz, Mesaj ve Makaleler özenle özgün ve siteye özel olarak yazılmıştır. Yararlı Bilgiler ( Blog ) katagori yazıları... Sağlık, Moda, Cilt Bakımı, Güzellik, Cinsellik, Örgü, Bayanlara Özel, El İşleri, Zayıflama Yöntemleri, Ekonomi, Finans, Kredi, Teknoloji, Bankacılık, Diyet, Gezi, Seyahat gibi sizlere küçük ama etkili önerileri katagorimizde bulabilirsiniz. Yararlı Bilgiler yazılarımız tamamıyla Eniyisozler.Net için özenle özgün ve siteye özel olarak yazılmıştır. Site içerisinde bazı Görseller googleden alıntıdır Telif olduğunu düşündüğünüz veya size aid olanı yayınlanmasını istemediğiniz görselleri Email yoluyla veya iletişim bölümünden bildiriniz. Bildirdiğiniz taktirde Görsel Kaldırılır.
Sosyal Medyada Paylaşın:

SON EKLENENLER

Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
0
Düşüncelerinizi yazmak istermisiniz? Lütfen yorum yapın.x
()
x