Günün Sözü
var today_obj=new Date() var today_date=today_obj.getDate() var tips=new Array() var tiptitle='' tips[1]='Öfke her zaman hüsranla sonuçlanan beklentilerden gelir.' tips[2]='Yarı doğrudan çekinin. Yanlış yarısına sahip olmuş olabilirsiniz.' tips[3]='Zayıflar asla affedemez. Affetmek güçlülerin özelliğidir.' tips[4]='Sevincimize en büyük engel kırgınlıktır.' tips[5]='Umut, sahip olduğunuz hissin daimi olmadığı hissidir.' tips[6]='Bugünü şükrederek geçirmeyen birisinin elbette ki yarınları güzel olamaz.' tips[7]='Aşk, davaya benzer, cefa çekmekte şahide: şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.' tips[8]='Yaşam ince bir cam gibidir, beklenmedik bir anda kırılabilir.' tips[9]='Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır.' tips[10]='Aşk, âşıkı şîr eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.' tips[11]='Şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir.' tips[12]='Bir kadının aklindakini yapmasını sadece geciktirebilirsin, engelleyemezsin.' tips[13]='Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz.' tips[14]='Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.' tips[15]='İnsanın Özü ne ise Gözü de onu görür!' tips[16]='Elini tutan insan yanlışsa, her mevsim kıştır insana.' tips[17]='Bir kadının kaderi sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir.' tips[18]='Sevgi, bir kırgınlığın gölgesinde üşüyen samimiyettir bazen.' tips[19]='Zaferin büyüklüğü, Savaşın çetinliği ile ölçülür.' tips[20]='Gelecek, bugünden ona hazırlananlara aittir.' tips[21]='İlim yalnız zekâyı değil ahmaklığı da arttırır.' tips[22]='Yaşlanarak değil yaşayarak tecrübe kazanılır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.' tips[23]='Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esir olmaktır.' tips[24]='Sadık köpek dayağa dayanır, fakat sadakati dayakla değil okşamakla sağlanmıştır.' tips[25]='Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.' tips[26]='Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.' tips[27]='Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.' tips[28]='Hakikat güneşini örten bulutların en kesifi menfaattir.' tips[29]='Fırtına denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.' tips[30]='Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla.' tips[31]='Yolunu bulmaktan umudunu kesme, çünkü umuttur insana yol gösteren. ' document.write(tiptitle) document.write(tips[today_date])" target="_blank">
Tilavet Secdesi Nedir? | Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet Secdesi Nedir? | Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Bu Yazımızda Tilavet Secdesi Nedir?, Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?, Tilavet Secdesi Farz Mıdır, Namazdayken Tilavet Secdesi, Secde Ayetleri Detaylar Yazımızda.

Tilavet Secdesi Nedir?

İslam dininin kitabı olan Kuran’ı Kerim’de belirli bazı ayetleri okurken veya dinlerken tilavet secdesi yapılır. Kuran’da on dört yerde secde ayetleri yer almaktadır. Bu secde ayetlerini işitilmesi veya okunması halinde tilavet secdesinin muhakkak yapılması lazımdır. Bulunduğunuz zaman diliminde tilavet secdesini yapmaya müsait değilseniz daha sonra da yapabilirsiniz. Bu sayede hem bir sünnet yerine getirilmiş olunur hem de kul Allah’a karşı ubudiyet bilinciyle hareket eder.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Kuran’da secde ayetlerini okuduğunda veya okunduğunu işittiğinde secde ettiği söylenmektedir. Peygamber Efendimiz’in bu davranışı gören sahabe efendilerimizde Hz.Muhammed(s.a.v)’i örnek alarak secde etmişlerdir. Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in tilavet secdesi ile alakalı söylediği bazı sözlerin olduğu rivayet edilmektedir. Bu rivayet insanların secde ayetlerini okuduktan sonra secde ettiklerinde şeytanın ağladığını ve oradan uzaklaştığını ifade etmektedir. Şeytan secde eden kulu gördüğünde vay benim halime diye ağlayıp Ademoğlu ‘na secde emredilince secde edip cennetlik olduklarını kendisinin ise itaat etmeyerek cehennemlik olduğunu söylediği rivayetin devamıdır.

Tilavet secdesi nedir sorusunu ve tilavet secdesinin faziletini bu hadis ile anlamak,öğrenmek mümkündür. Secde ayetlerini duyan okuyan her insan tilavet secdesini tamamlamakla yükümlüdür. Tilavet secdesinin hangi şartta olursa olunsun yapılabilir şeklinde duyumlar olsa da en doğru ve güzel olanı abdestli bir şekilde secdeye gitmektir. Çünkü abdest mümin bir kulun Rabb’inin huzuruna çıkmadan evvel yaptığı bir temizlenme ,bir hazırlık işlemidir. Ve Allah her zaman en güzele,en temize layıktır.

Tilavet Secdesi Nedir?

Tilavet Secdesi Farz Mıdır

Tilavet secdesinin durumu mezheplere göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebepten tilavet secdesi farz mıdır sorusuna kesin olarak farzdır demek doğru olmayacaktır. Hanefi mezhebine göre tilavet secdesini yapmak vaciptir. Yani farza yakındır,müslümanın yapması zorunludur. Diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Müslüman’ın bu noktada dikkatli olması ,nefsine ve şeytana söz vermemesi gerekmektedir. Çünkü farz değil sünnet zaten denilerek ibadette tembelliğin oluşmasına yol açılması ihtimali her zaman vardır. Bu ihtimalleri ve Müslümanın manevi dünyasında yer alan menfezleri kapatmak için Sünnet-i Seniyye esaslarına uyulması lazımdır. Bu yüzden tilavet secdesini bilmeyen ve yeni öğrenen müslümanın tilavet secdesi nasıl yapılır öğrenip uygulamaya geçirmesi önemli bir adımdır.

Namazdayken Tilavet Secdesi

Secde ayetlerini okuyan veya işiten müslümanın ya bulunduğu vakitte yahut daha sonra tilavet secdesini yerine getirmesi vacip derecesinde önemlidir hatta vaciptir denilir. Fakat bazen secde ayetleri namazdayken işitilebilir. Bu durumda namazdayken tilavet secdesi vazifesini şu şekilde eda edilmesi lazımdır. Kıyamda üç ayetten daha fazla ayet okunmamalı ve tilavet secdesine niyetle rükûa eğilmelidir. Bu rükû tilavet secdesinin yerine geçmiş olur.

Bazen üç ayetten daha fazla ayet okunabilir. İnsan üç ayetten fazla okuyunca bu sefer rükua varmadan ayet okumaları bitirildikten sonra direkt secdeye gidilir. Bir defa secde yapılır. Namazdayken tilavet secdesi bu şekilde bitirmiş olunur. Namaza kalınan yerden devam edilir.

Tilavet Secdesi Nedir

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesinin yapılması için bilinmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

 • Tilavet secdesinin niyeti
 • Tilavet secdesinin duası

Tilavet secdesinin niyeti çok zor değildir. Tıpkı diğer namazların niyetine benzer. Secdeye gitmeden evvel bu niyetin muhakkak yapılması lazımdır. Niyetsiz secde çok eksik olmuş olur. Tilavet secdesi niyeti “Allah’ım niyet ettim senin rızan için tilavet secdesi yapmaya” şeklindedir.

Niyetten sonra secdeye gidilir. Secdeden kalkınca ayakta iken tilavet secdesinin duası yapılır. Bu dua “Semi’na ve eta’na ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masir” şeklindedir. Duanın anlamı “İşittik ve itaat(boyun) eğdik,bağışlamanı dileriz,ey Rabb’imiz dönüş ancak sanadır.” Tilavet secdesinin duası Bakara Suresi ikinci ayette geçmektedir.

Tilavet secdesi nasıl yapılır adım adım anlaşılır bir şekilde aşağıdadır.

 1. Tilavet secdesi için niyet edilir.
 2. Eller kaldırılmadan Allahü Ekber denilir.
 3. Tekbir getirmeyle beraber direkt secdeye varılır.
 4. Diğer namazlardaki gibi secdede üç kez “Subhane Rabbiye’l-ala” denir.
 5. Subhane Rabbiye’l-ala zikredildikten sonra Sübhane Rabbena in kâne vadü Rabbina lemef’ulâ denilmelidir.
 6. Daha sonra Allahü Ekber denilerek ayağa kalkılır.
 7. Son olarak tilavet secdesinin duası yapılır.

Tilavet secdesinin esası Allah’a tevazu göstermektir. Ayrıca şeytana ve nefsine uyanlardan farklı davranarak alınların yere konulması yine tilavet secdesinin rüknlerindendir. Tilavet secdesini yapan kişinin dikkat etmesi gereken hususlardan birkaçı ;

 • Kişi abdestli olmalıdır.Böylelikle Allah’a olan saygısını ve sevgisini ifade etmiş olur.
 • Kişi tilavet secdesini kıbleye dönerek,kıble yönünde yapmalıdır.Müslümanın pusulası ,yönü Kabe’dir.
Tilavet Secdesi Nedir

Buluğ çağına ermemiş çocuktan hayız olan kadına kadar secde ayetlerini işiten herkese tilavet secdesini yapması vaciptir. Hatta Müslüman olmayan biri secde ayetini okusa bile yine bu ayeti okuyana ve işitene tilavet secdesi vaciptir.

Huzurdan secde etmediği için kovulan şeytanın inadına ve bilhassa Allah rızası için on dört tane olan tilavet secdesinin yapılması mümin bir kul için çok önemlidir.

Secde Ayetleri

Tilavet secdesinin yapılmasını gerektiren on dört tane olan secde ayetleri aşağıdadır.

 1. A’raf suresi- 206
 2. Ra’d suresi- 15
 3. Nahl suresi- 49
 4. İsrâ suresi- 107
 5. Meryem suresi- 58
 6. Hac suresi- 18
 7. Furkan suresi- 60
 8. Neml suresi- 25
 9. Secde suresi- 15
 10. Sad suresi- 24
 11. Fussilet suresi- 37
 12. Necm Suresi 62. ayet
 13. İnşikak suresi- 21
 14. Alak suresi- 18,19
Tilavet Secdesi Nedir

Bu ayetlerde genel olarak secdeden bahsedilmektedir. Örneğin  Cenab-ı Hakk Hac Suresi 18.ayet “Görmez misin semada ,göklerde ve yerde yeryüzünde bulunanlar; güneş, ay, yıldızlar, dağlar,nebatatlar(ağaçlar), hayvanlar ve insanların birçoğu hep O’na Allah’a secde etmektedir! Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah’ın hakir(hor gördüğü) kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Hiç şüphe yok ki Allah dilediğini yapar” buyurmaktadır.

secde ayetleri radyodan işitilmesi durumunda kişiye yine vacip olur ve tilavet secdesinin yapılması lazımdır. Hatta uyku halinde olan biri secde ayetini okusa ve daha sonra uyandığında ona bu durum haber edilse o kişiye tilavet secdesi yine vacip olur.


Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626087236103


Bu yazı 2941 kez okundu.

Bu İçeriğe Tepkin Ne Oldu?

YAZAR HAKKINDA

Yahya Güloğlu Yahya Güloğlu Merhaba ben Site Sahibi Eniyisozler.Net sitesinde her Söz, Mesaj ve Makaleler özenle özgün ve siteye özel olarak uzman yazarlarımız tarafından yazılmıştır. Yararlı Bilgiler ( Blog ) katagori yazıları küçük ama etkili önerileri katagorimizde bulabilirsiniz. Yararlı Bilgiler alanın da yer alan bilgiler bir öneridir. Bunlarla bitmedi Resimli Sözler, Şiirler, Burçlar, Burç Uyumları, Emojiler, Fıkralar, Şairler ve dahasını Sitemizde Bulabilirsiniz..
Sosyal Medyada Paylaşın:

SON EKLENENLER

Abone Ol
Bildir
guest
Zorunlu
Zorunlu
boşluk (:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler, inançlara saldırı içeren yorumlar, link web site adresi onaylanmamaktadır.
12 Yorumlar
Satır içi geri bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
ilkay
ilkay
Ziyaretçi
4 Ocak 2020 13:20

Ne demiş Hz. Ali bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum bu tür bilgiler paylaşıp öğrenmemizi sağladığınız için Allah razı olsun.

Mine
Mine
Ziyaretçi
3 Ocak 2020 14:22

Bunca yıldır kaç defa Kuranı Kerim i hatim ettim böyle bir durumun olduğunu bilmiyordum ben herkes adına teşekkür ediyorum.

ikra
ikra
Ziyaretçi
2 Ocak 2020 20:44

Ya boş yere bu asra ahir zaman asrı denilmemiş yıl olmuş 2020 halen bu tür bilgiyi öğrenmesine rağmen uygulamayanlar var

Ali
Ali
Ziyaretçi
1 Ocak 2020 21:17

Yalnız bir şey söyleyecem beni en çok etkileyen tilavet secdesinin vaciplik derecesi oldu neredeyse herkesin yapması gerekiyormuş.

Nuray
Nuray
Ziyaretçi
1 Ocak 2020 17:43

Ben de hep nasıl niyet edebilirim niyetim doğru mu acaba diye tedirgin oluyordum doğruymuş.

Harun
Harun
Ziyaretçi
1 Ocak 2020 10:00

Anneanneme okuyorum yazıyı evet evet diyip tasdik ediyor 😀 Anneannem tarafından da tasdiklendiyse olay tamamdır.

halime
halime
Ziyaretçi
31 Aralık 2019 23:50

Arkadaşlar bu yazıyı okuyunca acaba tilavetin kelime manası nedir diye merak ettim yazıyı okuyup benim gibi merak edininiz varsa bkz. Tilavet: peş peşe yapmak, Kur’an-ı güzel okumak

Burak
Burak
Ziyaretçi
31 Aralık 2019 21:08

Kardeşlerim secde ayetlerinin mealleri genelde secde edilmesi gerekliliğiyle alakalı bu bilgiyle de benden size kıyağım olsun

Betül
Betül
Ziyaretçi
30 Aralık 2019 23:17

Öncelikle kim yazdıysa gerçekten teşekkürler bilmediğim bazı bilgileri öğrenmiş oldum.

ismail
ismail
Ziyaretçi
Yanıtlanan  Betül
1 Ocak 2020 00:11

Vallahi şu tür bilgilerin daha çok yayılması lazım hepimizin doğru bildiği o kadar çok yanlış var ki

Melike
Melike
Ziyaretçi
24 Aralık 2019 16:36

Allah razı olsun çok istifade ettim. Annemle aramda sürekli birbirimize sorup kesin cevap aradığımız bir konuydu. Birçok insanın ehemmiyet vermediği ama aslında çok önemli olan bir konuya değindiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Yusuf
Yusuf
Ziyaretçi
23 Aralık 2019 20:11

Ya ben bunu daha öncede duymuştum ama meclis içerisinde bulunduğum için sormaya çekinmiştim en iyisi internetten arayıp öğrenirim dedim sonra bu yazıyla karşılaştım gerçekten öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü bilgilerin doğruluğundan emin olmak için birkaç bilene de sorma cesaretinde bulundum aynı yanıtları aldım güvenilir bir yazıbundan sonra bu tür konularla alakalı daha çok yazı paylaşırsanız çok sevinirim belki aklında soru işareti olan birçok kardeşimize de yardımcı olacaktır bu durum

Sponsorlu Bağlantılar
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
Sponsorlu Bağlantılar
12
0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x