yandex

Eğitim ile ilgili Sözler | Eğitim Konulu Sözler

Bu Yazımızda Eğitim ile ilgili Sözler, Eğitim Sözleri, Eğitim Üzerine Söylenmiş Sözler, Eğitimle ilgili Sözler, Atatürk’ün Eğitim ile ilgili Sözleri, Eğitim Konulu Sözler Bulabilirsiniz.

Eğitim ile ilgili Sözler | Eğitim Konulu Sözler
Yayınlama: 19.10.2021, 19:51
36
A+
A-

Eğitim insanların toplumda yerlerini almak için gerekli bilgi beceri ve donanımları kazanmasıdır. Eğitim insanların düzenli yaşama uyum sağlaması, çocukların hayata hazırlık yapmaları için gereklidir. Eğitim almamış kişilerin hayatı yaşarken zorluk çekmeleri kaçınılmazdır. Gelişen teknoloji ile birlikte insan iş gücü yerini makinelere bırakmıştır. İnsanlar bu makineleri icat ettikten sonra kullanımını diğer insanlara öğretirler. İnsanlar gerek üniversitelerde gerek atölyelerde gerek ustalardan bunların eğitimini alırlar. Eğitim insanın para kazanmasında hayatını idame ettirmesinde en önemli araçtır. Ayrıca insanların kişisel gelişimini ve düşünme yetisini arttırır. Eğitim ile ilgili sözler eğitimciler tarafından söylenmiş ve kabul görmüştür. İnsanların eğitim sözleri ile ilgili yazıları okumak için de eğitime ihtiyaçları vardır.

Ülkemizin kurucusu Yüce Önder Atatürk eğitime çok önem vermiştir. Ülkemiz kurulduğundan itibaren kız ve erkek çocuklarının eğitimini önemsemiş okullar kurmuş okuryazarlık oranını arttırmıştır. Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri ve eğitim konulu sözler ile eğitimin önemini halkımıza anlatmıştır.

Eğitim Sözleri

İnsanın yaşı kaç olursa olsun eğitime ihtiyacı vardır

Eğitim uzun ve meşakkatli görünebilir ama meyvesi çok lezzetlidir.

Eğitilmemiş toplumlarda vahşet kaçınılmazdır.

Eğitim ailede başlar okulda devam eder.

Bir işi eğitimini almış kişilere bırakınız yoksa zarar edersiniz.

Karnı aç bir insanı eğitemezsiniz.

Eğitimli insan yapabileceklerinin sınırını bilir.

Yetenekli insanlar doğru eğitim aldıklarında dünyayı değiştirebilecek güce sahiptirler.

Eğitimin insanın yaşamında verdiği haz çoğu duyguda yoktur.

İnsan doğası gereği merak eder. Eğitim bu merak duygusunu her daim canlı tutar.

Eğitim ile ilgili Sözler

Yoksul bir insan eğitimli ise sermayesi cebindedir.

Eğitimli ve zeki bir insana göre para araçtır.

Eğitimin kadını erkeği büyüğü küçüğü olmaz. Eğitim herkese lazım olan bir gereçtir.

Eğitimsiz insanın elindeki pusula işe yaramaz.

Bildiklerim bilmediklerimin yarısı kadar olsaydı dünya cennet bahçesi olurdu.

Bilgi ve kültür ancak eğitimle aktarılabilir.

Kütüphanelerde yüz binlerce kitap var. Okunmadıktan sonra neye yarar.

Eğitimi eğitimcilere bırakınız.

Ahlakı olmadan verilen eğitim çok tehlikelidir.

Dünyadaki en tehlikeli bilgi yanlış kişideki bilgidir.

Eğitim Üzerine Söylenmiş Sözler

Eğitimsiz insanlar kişilerle uğraşır.

Eğitimsiz bir yetenek işe yaramaz.

Eğitim yetenekli kişileri etkin bir hale getirir.

Eğer yetenekli isen bu iyi bir şey. Hem yetenekli hem eğitimli isen bu muhteşem bir şey.

Yetenekler doğrultusunda verilmeyen eğitim balığa yüzme öğretmek gibidir.

Eğitimin uygulayıcısı öğretmenler gelecek nesillere yön verirler.

Eğitim akla düşünmeyi öğretir.

Bana nasıl balık tutacağımı öğretirsen hiçbir zaman aç kalmam, ama bana balık verirsen yarın aç kalırım.

İnsan yaşamın devamı için eğitime muhtaçtır.

Köpekleri bile eğittik ama bazı cahilleri eğitemedik.

İnsan öğrenmek istediği kadar öğrenir eğitim sadece araçtır.

Eğitim Üzerine Söylenmiş Sözler

Öğrenmek bilgileri bilmektir. Eğitim ise o bilgileri hayata geçirebilmektir.

Her şeyi bilmek yetmez, bildiklerini uygulamak daha önemlidir.

Ne kadar çok şey bilirsen bil karşıdakinin anladığı kadarsın.

Öğretmenler küçük bir çocuğun seviyesine inebilirler, o yüzden bir bilim adamından daha değerlidirler.

Yeteri derecede eğitim alanlar ne başkasını büyük görür ne de başkasını küçük görür.

Öğretmen olmak için çok bilmeye ihtiyaç yoktur, bilgiyi nasıl aktardığın daha önemlidir.

Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme kalıcılık sağlar.

Eğitimin temel şartı okumaktır.

Kitap okumak zihnimizin kolay şekil almasını sağlar.

Gelecek insanların aldığı eğitimle şekillenir.

Teknoloji bu kadar ilerlemişken hala eğitime ulaşamayanlar var.

Bilgisayar bilgileri depolar, beyin ise o bilgileri nerede kullanacağını.

Eğitimle ilgili Sözler

Kabile halinde yaşayanlar eğitim almamışlardır.

Eğitimli ülkeler refah içinde yaşarlar.

Ülkelerin çocuklarının kaderleri ailelerinin aldığı eğitimle doğru orantılıdır.

Eğitimli ülkelerde sağlık, ekonomik durum, insani haklar ön plandadır. Eğitimsiz ülkelerde ise insan canının bir değeri yoktur.

Eğitim ile mutluluk doğru orantılı şekilde artar. Bilmek huzur verir, bilmemek ise korku.

Anne babanın çocuğuna bırakabileceği en güzel miras eğitimdir.

Kız çocuklarını okutun. Kollarındaki altın bilezikleri meslekleri olsun.

Eğitimsiz bir kadın hayatını başkalarının mecburiyetlerine bağlı kalarak yaşar.

Kadınların eğitimde yeri arttıkça toplumda da yerleri pekişecektir.

Eğitimli kadınlar özgür ve mutlu kadınlardır.

Eğitimle ilgili Sözler

Bir annenin kızı için yapacağı en iyi şey onun eğitimini tamamlamasını sağlamaktır.

Eğitim küçük bir kıvılcımdan bile ateş çıkarmayı başarabilir.

Eğitim alan insan her şeyin basit ve kolay olduğunun farkına varır.

Eğitimli bir milleti idare etmek kolay köleleştirmek imkansızdır.

Bir insanın en önemli hakkı eğitim hakkıdır.

Bir ülkede eğitimli insanların sayısı arttıkça o ülkede kavga ve adli olaylarda azalma yaşanır.

Eğitimsiz insanlar başkalarının yaşamına saygı duymazlar ve her istediklerini yapabileceklerini düşünürler.

Bir yıl sonrasını düşünen tohum eker, yüzyıl sonrasını düşünen halkını eğitir.

Eğitimli insana nereye gideceği söylendiğinde nasıl gideceğini sormadan gider. Cahile ise detaylı anlatsanız da gidemez.

Eğitim bir insanın kaliteli hayat yaşamasını sağlar.

Eğitimli insan düşse de kalkar ve yoluna devam eder.

Atatürk’ün Eğitim ile ilgili Sözleri

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Geleceğin güvencesi sağlam temelli bir eğitime eğitim de öğretmene bağlıdır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan bir savaştır.

Öğretmenlik ömür boyu sürecek olan bir öğrenciliktir.

Toplumun düşmanı cehalet cehaletin düşmanı öğretmendir.

Yeni nesil en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister.

Atatürk’ün Eğitim ile ilgili Sözleri

Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.

Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumları gerçek bir ulus haline getirirler.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir millet denemez.

Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere mahkumdur.

Ordularımızın kazandığı zafer sizin ordularınızın kazanacağı zaferler için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarımız sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Eğitim Konulu Sözler

Eğitimli insan başkalarına emir vermek yerine kendini disipline eder.

Bir ortamda kargaşa varsa yöneticinin eğitimi sorgulanmalıdır.

Eğitimini doğru kullanabilenler geleceğe ışık tutanlardır.

Nasıl kullanılacağı bilinmeyen bilgi patlamaya hazır saatli bomba gibidir.

Eğitim sürekli ve devamlı olmadığı sürece çağa ayak uyduramaz.

Tembeller almadıkları eğitim yüzünden başkalarını suçlarlar.

Öğrenmenin yaşı yoktur. Bilmemek ayıp değildir.

Eğitmenler bir ülkenin yöneticilerini, sanatçılarını, politikacılarını, bilim insanlarını yetiştirirler.

Eğitimci bir insana nasıl düşünmesini gerektiğini öğreten kişidir.

Eğitimci kişinin beyninde sadece bir ışık yakar. O ışığın dünyayı aydınlatıp aydınlatmayacağı kişinin kendisi ile ilgilidir.

Eğitim Konulu Sözler

Matematik dehasına sahip bir insana sözel bilgi vermek kadar saçma bir şey yoktur.

Eğitim bir oda dolusu kitap gibidir, eğitimci hangi kitabı okuyacağına karar vermeni sağlar.

Gerçek bir öğretmen çocuğun içindeki yeteneği görendir.

Eğitim insanın kendi içindeki ışığı yakmasını sağlar.

Eğitimin yeri ve zamanı olmaz. İnsan istediği her yerde ve yaşta eğitim alabilir.

Kuran’ın ilk ayeti okudur. Oku ki ışığın yolunu aydınlatsın.

Kitap okumayan, cümle kuramayan, dedikodu yapan, eleştiren insanlar eğitimsiz cahillerdir.

Büyük insanlar eğitimin kendilerine açılan kapı olduklarının farkındadırlar. O kapıdan geçtikten sonra seni nelerin beklediği ancak seninle ilgilidir.

Eğitim insanlara geniş bir bakış açısı sağlar. Eğitimsiz insan her olayda kötü düşünür. Eğitimli kişiler zor durumlarda çözüm yolları ararlar. Eğitimsiz insanlar ise zor durumlarda başkalarını suçlarlar.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626086527596/


2
0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x