Siyaset ile ilgili Sözler | Siyasi Sözler, Seçim Sloganları

Bu Yazımızda Siyaset ile ilgili Sözler, Siyasi Sözler, Siyaset Sözleri, Seçim Sloganları, Komik Siyasi Sözler, Yalancı Siyasetçi Sözleri, iğneleyici Siyasi Sözler, Siyasi Ağır Sözler Bulabilirsiniz.

Siyaset ile ilgili Sözler | Siyasi Sözler, Seçim Sloganları
Yayınlama: 16.05.2023
Güncelleme: 03.01.2024 - 22:18
977

Siyaset ile ilgili Sözler

Siyaset toplumların bir arada yaşayabilmesi ve aynı şekilde idare edilebilmeleri için adalet ve güvene dayalı sistemleri ortaya koymak bunları ortaya koyarken de demokratik seçimler ve yöntemler ile uygulanmak üzere yapılan toplumsal bir yöneylem şekli olarak ifade edilmektedir. Siyaset ile ilgili sözler geçmiş topluluklardan itibaren söylenen amacı yönetmek olan liderlerin ilk zamanda kullandıkları yöntemleri ifade eden sözler olduğu gibi günümüzde de siyasi sözler siyasi anlayışın ifadesi olarak kabul edilmektedir. Siyaset sözleri ise siyasi anlayışın uygulandığı istikameti göstermek için kullanılan sözlerdir.

Siyaset ile ilgili sözler çok geniş bir çevresi olan birçok sözü de içinde barındırmaktadır. Çünkü siyaset yönetilmenin olduğu her alanda uygulanan bir eylemdir. Seçimler ile ilgili olduğunda da seçim sloganları içinde siyaset ile ilgili sözler kullanılmaktadır.

Siyaset sözleri bazı dönemlerde siyasi figürlerin toplumu inandırmak ve oylarını alabilmek için kullandıkları komik siyasi sözler olabildiği gibi daha absürt manada ise yalancı siyaset sözleri yahut iğneleyici siyaset sözleri gibi insana özgü olumsuz niteliklerle de ifade edilmiştir.

Siyaset ile ilgili sözler toplumların yönetilmesinde uygulanan siyaseti eleştirmek için kullanıldığında ise genellikle siyasi ağır sözler devreye girerek siyasetin ifadesi bazı kesimlerce ağır eleştirilere maruz kalmaktadır.

Siyaset sözleri toplumların geleceğini ve gelecekten beklentilerini buna uygun olarak da yönetim biçimlerini düzenlemenin gerekliliği hakkında bilgi vermek amacı bulunan sözleri de kapsamaktadır. Tüm bunlar siyaset sözlerinin herhangi bir siyasi anlayışı temsil etmek amacıyla değil genel olarak siyasetin yapılmasına yönelik ifadeleri göstermektedir.

Toplumun her kesiminde siyasi anlayışın gelişebilmesi için siyasetin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili siyaset anlayışlarını geliştirmeyi hedefleyen sözler söylenmesi gerekir. Siyaset ile ilgili sözler genel olarak bu amaçları ifade etmektedir.

BİLGİLENDİRME
Bu içerik siyasi ve siyaset sözleri barındırmaktadır. Sözler kişi veya kişilere yönelik yazılmamıştır. Tamamen kendi düşünce özgürlüğümüze has bi şekilde kişi veya kişilere yöneltilmeden yazılmıştır.

Sizler de Yorum bölümüne Siyaset ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Siyasi Sözler

Demokrasi için siyasetin idealize edilmesi böylece insan haklarının güvence altına alınması gerekir.

Özgürlük ve demokrasi bir toplumun ilerlemesi için vazgeçilmezlerdendir.

İnsan haklarının en temel güvencesi demokrasi ile var olmaktır.

Toplumsal düzenin eşit olarak sağlanmasında adaletin yeri görmezden gelinemez.

Adaletli bir toplum kendi düzenini en ideal şekilde tamamlamıştır.

Barış sadece toplumların değil insanlığın ortak hedefi olmalıdır.

Siyasetin temelinde barış arzusu olması yaşanılabilir bir dünya için gereklidir.

Siyaset ile ilgili Sözler

Siyaset toplumun taleplerini değerlendirmek toplumu temsil etmek ve toplumu geliştirmek için vardır.

Siyasetin esas amacı toplumun refahını yükseltmek olmalıdır.

Siyaset farklı ırmaklardan gelen suyun denize dökülmesi gibidir uzlaşma ile ortak hedefe varılmalıdır.

Toplumların beklediği siyasette dürüstlük, şeffaflık vazgeçilmezdir.

Siyasi anlayışlar toplumun geleceğini şekillendirmek hedefinde olmadıkça ortak bir anlayış benimsenemez.

Siyasi liderler, halkın güvenini kazanmaktan sorumlu kişilerdir.

Siyasi liderlerin toplum önünde önder ve örnek olabilmeleri gerekir.

Siyaset sonucunda toplumun her bir bireyinin yaşamını etkileyen bir arenadır.

Siyasete katılımı olan bir halk kendi iradesini ortaya koymanın zenginliğinin farkındadır.

Demokrasinin oluşabilmesi için siyasi düşüncelerin ve ideolojilerin çeşitlenmesi gereklidir.

Siyaset toplumdan bağımsız değildir, toplumun eğilimi ile şekillenmektedir.

Demokrasinin en iyi ifadesi farklı seslerin birleşmesi ile oluşan koro benzetmesidir.Siyasi düşünce geçmiş toplumların yönetimlerinin daha iyi anlaşılması ile geleceğin takip edilerek vizyonun belirlenebilmesi ile gelişir.

Siyaset bir makam hizmeti değildir, hizmet için verilen bir makama talip olmayı gerektirir.

Siyasi arenada kendini ortaya koymak her siyasetçiyim diyenin yapabileceği bir tutum değildir.

Bir toplumun gelişmişliğinin ölçütü demokrasi, siyasetin gelişmişliğinin ölçütü ise birbirinden bağımsız siyasi anlayışların barış içinde varlığıdır.

Unutulmayan bir siyasetçi olmak için toplumsal anlayışları bilmek, farklılıkları gözlemlemek, toplumun gelişmesine daha başka nasıl katkı sağlayabilirim şeklinde sorgulamak gerekir.

Siyaset Sözleri

Siyasetin esasında toplumun yönetimi ve düzenlenmesi için etkili olmak yer alır.

Siyasetin esas varlığı demokrasinin varlığını sağlamak ve vatandaşların seslerini duyurabilmektir.

Aslında siyaset farklı görüşlerin çatışmasından beslenen ve böylece şekillenen bir varlıktır.

Siyaset toplumların dolayısıyla insanların fikirlerini ifade ederek ilerlemelerini sağlayan bir yöntemdir.

İdeolojilerin ve farklı görüşlerin olmasından siyaset beslenir.

Eğer farklı görüşlerin çatışması olmazsa yahut çatışması mümkün olabilecek görüşler olmazsa siyaset diye bir şey olmaz.

Siyasetin amacı gelişmek ve gelişmek için değişmek olmalıdır.

Siyaset ile ilgili Sözler

Toplumun yararı ve topluma hizmet anlayışıyla çabalayan kişiler siyasetçilerdir.

Siyaset, toplumdaki sorunların çözülmesi, refahın arttırılması ve adaletin sağlanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Siyasetten beklenen insan haklarını ve özgürlükleri artırırken bir yandan da toplumun geleceğini ve güvenliğini sağlayarak gelişimine olanak vermektir.

Siyaset eşitlik ve evrensel değerlerin korunması amacıyla mücadele etmek demektir.

Siyaset demokrasinin kullanılarak adaletin herkes için sağlanmasını amaçlayan ve amacı bir anlayışa dönüştürerek toplumsal gelişime katkı sunan bir varlıktır.Siyasetin yapılması için toplumun tamamı olması gerekmez, siyaset her yerde yapılabilir fakat her yerde yapılan değil bir anlayışa hizmet eden siyaset gerçek olarak kabul edilir.

Siyaseti anlamak için bir toplumun geçmişini, tercihlerini, nedenlerini ve sonuçlarını iyi anlamak gerekir.

Dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir siyasetçi olmak çok önemlidir.

Siyaset uzun vadeli bir çaba gerektirir, uzun vadede bir vizyona sahip olmak ve bu vizyonu amaç halinde sürdürebilmek gereklidir.

Her insanın siyasi anlayışı bulunur, siyasi anlayışın temelinde yetiştirilme şartı, öğrenim bilgisi, kendini geliştirme ve siyaseti araştırma gibi birden çok bileşen yer alır.

Seçim Sloganları

Geleceğe Hep Beraber Yön Vereceğiz.

Artık Birlikte Daha Güçlüyüz.

Gelişmek Ve Değişmek İçin Yalnızca Bir Oy.

Halkım İçin Gerçek Hizmet.

Gelin Birlikte Kendi Geleceğimizi İnşa Edelim.

Sizler İçin Son Hızla Çalışıyoruz.

Bizim Adresimiz Güven Ve İstikrardır.

Daha İyi Yarınlar İçin Buradayız.

Halkın Her Alanda Sesi Olmaya Geldik.

Güçlü Türkiye İçin Buradayız.

Siyaset ile ilgili Sözler

Vatandaşın Politikası Burada.

Değişimi Birlikte Aynı Sesle Gerçekleştirelim.

Adalet, Eşitlik Ve Mutlu Bir Gelecek.

Değişime Birlikte İmza Atalım.

Hadi Hep Birlikte Geleceğin Liderlerini Yetiştirelim.

Yeni Nesillere Güven Bırakalım.

Geleceğe Umutla Ve Tutkuyla Sarılalım.

Hedefimiz Güçlü Bir Ülke Güçlü Yarınlar Olsun.

Ulusumuzun Adını Göklere Yazalım.

Tarih Gelecekte Bizlerin Kalemiyle Yazılsın.

Adını Tarihe Yazan Bir Milletin Geleceği Olalım.

Geleceğe Umutla.

Mutlu Yarınlarda Buluşabilmek İçin.

Seçmeden Seçileniniz Olmak Hedefimiz.

Gayemiz Vatana Hizmettir.

Demokrasinin Sesi Ailenin Ferdi Oluruz.

En İdeal En Şeffaf En Temiz Siyaset İçin Varız.

Halkımızın Kıymetini Bilmek İçin Yola Çıktık.

Sizlere Hizmet Vermek İçin Adayız.

Bir Arada Güzel Yarınlar İçin.

Samimiyetimiz Vaatlerimizden Üstündür.

Değer Verdiğiniz Her Kıymete Değer Katmak İçin Varız.

Siyasi Başarıları Yüceltmek Hedefimiz.

Siyasete Ve Demokrasiye Çıta Yükseltmeye Geldik.

Amacımız Topluma Hizmet, Millete Destektir.Güçlü Ekonomiler Güçlü Toplumları İnşa Eder, Biz Güçlü Ekonomiler İçin Varız.

Sanat, Edebiyat, Teknoloji, İnovasyon Her Gelişim Alanında Biz Olacağız.

Dünyada Varlığı Unutulan Kültürel Değerlere Sahip Çıkmaya Geldik.

Seçerek Destek Olduğunuzda Siz Kazanacaksınız.

Doğru Siyaset Dürüst Anlayış İle Buradayız.

Fikrimiz İdealist Bir Siyaset İdealist Bir Yaşamdır.

Birbirine Kenetlenen Bir Toplumu Yükseltmek İçin Varız.

Gayemiz Toplumu Geliştirmek Ve Vatanı Güzelleştirmektir.

Verilen Her Oy Sizlerin İradesine Yatırım Demektir.

Zor Yollardan Geçerek Geldik Oylarınızla Yükselmeye Talibiz.

Komik Siyasi Sözler

Siyasette bazen problem siyasetçilerin ne söyleyeceği değil ne söylemeyeceğidir.

İyi siyasetçi iyi konuşan ve ne söylediği tam olarak anlaşılamayandır.

Siyasetin kuralları arasında en önemlisi halkla konuş ama tam olarak doğruyu anlatma olmalıdır.

Bazı siyasetçiler için vaat vermek en kolay şeydir, hatta bazıları uzaydan istasyon dahi vaat edebilirler.

Siyasette iş yapanı tespit etmek oldukça zordur. Herkes iş yapıyormuş gibi görünebilir.

Politikacının en önemli ilk görevi rakiplerini aşağı çekmektir.

Bazı siyasetçilerin laflarını dinlemek hayal gücünüzü arttırabilir.

Siyaset ile ilgili Sözler

Samimiyetsiz siyasetçilere o kadar alışırız ki gün gelir bir samimiyet içinde olsa onda bir hata olduğunu düşünmeye başlarız

Siyaset yapmayı bilmeyen siyasetçilerin ömrü her zaman kısa olmuştur.

Siyaset doğru zamanlama doğru söz kullanma ve doğru beden dili demektir uyumsuz olan siyasetçinin kellesini kendi sözleri alır.

Politikacıların vaatlerini her zaman bir sonraki seçimde yapmaları beklenir.

Siyasette usul ve adaba uymayan en kısa siyaset hayatına girmekte ödül alabilir.

Seçmenlerin çoğu siyasette vaatleri olan siyasinin bunların pek azını yapabileceğini bilir ama belli etmez.

Dünyada siyaset yalancılıkla eş değer tutulsa da doğruyu söyleyip dokuz köyden kovulan siyasetçiler de az değildir.Siyasetçilere göre siyasetin yarısı siyasi gerçekleri ifade eder diğer yarısı da olması gereken siyaseti.

İyi bir siyasetçiyi diğerlerinden ayıran iyi konuşma yapması ve söylediğine ilk olarak kendinin inanmasıdır.

Siyaset kimi zaman yalnızca gerçeği söyleyen siyasetçilerin sonu olmuştur.

Politikası değil kelimeleri güçlü olan kimsenin siyaseti her zaman bir adım öndedir.

Siyasette iyi bir ekibe sahip olmak kolay öne çıkmaya imkân verir ama yanlış bir hamle de kolay inmeye yol açar.

Siyasi görüşleri farklı olan toplumların kavgasından hiç beklenmeyen siyasetçiler öne çıkarak yol alırlar.

iğneleyici Siyasi Sözler

Siyasetçinin en iyisi en az siyaset yapanıdır.

Siyasi söylemler gerçekleşebilmek için önce havada akrobasi yapmalıdır.

Siyaset yön değiştiren bir olgudur, siyasetçiler de buna mecbur kalabilir.

Siyasi vaatler seçimlerden sonra ilk unutulan gerçeklerdir.

Siyasi vaatlerini unutmayan siyasetçileri de unutturmak zorunda bırakırlar.

Gerektiğinde siyaset yön değiştirebilme sanatıdır.

Politikalar bazı sözlerin yerine getirilmesini imkansız hale getirebilir.

Siyaset bazı insanların kendi maskelerini kullanabilecekleri en güzel sahnedir.

Siyaset ile ilgili Sözler

Siyaset gerektiğinde doğru söylemeyi gerekmediğinse ise konuyu çarpıtabilmeyi gerektirir.

Siyasette gerçek demokrasi nadir bir mücevherdir genellikle görüntüsü ile yetinilmek zorunda kalınır.

Bazı insanlara göre siyaset sırf kendi çıkarlarını korumak için yapılması gereken bir aktivitedir.

Siyasetçilerin siyasi başarısı bazı durumlarda halk tarafından hiç fark edilmez, çünkü halk hep kendi çıkarına yarayıp yaramadığına kafa yorar.

Halkın çıkarlarını en üst tutan bir siyasi anlayış diğer siyasi anlayışlarla bir arada yükselirse eninde sonunda kirlenir.

Siyasetin yolu farklı hedefi ise genellikle aynıdır, her siyasetçi lider olmak ister.

Niyetlerin gizlenmesi gerçek siyasetin belirtisidir.

Nedense siyasetçi olmak için hızlı düşünmek ve düşündüğünü ifade etmeden süzgeçten geçirerek halkın beklentisine yönelik söz söylemek gerekir.Siyasetçiler söyledikleri sözlerle hayatlarının sonuna kadar bir bir yüzleşme ihtimali olan insanlardır, fakat halk birçoğunu çok çabuk unutur.

Siyasette unutmak olmasaydı o kadar ağır sözlerden sonra hiçbir siyasetçi birbirinin yüzüne bakamazdı.

Siyaseti karanlığa iten bazen halkın beklentilerinin olması gerekenden çok fazla olmasıdır.

Güçlü siyaset incelikle güç göstermeden yapılan ve beklenen sonucu eninde sonunda veren siyasettir.

Siyasetçilerin sesleri her seçim sonunda unutulur, seçim yaklaşınca tekrar hatırlanır.

Vaatleri olmayan siyasetçiye siyasetçi denmez o bir konuşmacıdır.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626099048552


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x