Cami ile ilgili Sözler | Cami Sözleri, Cami ile ilgili Hadisler, Ayetler

Bu Yazımızda Cami ile ilgili Sözler, Cami Sözleri, Cami ile ilgili Hadisler, Cami ile ilgili Ayetler, Cami ile ilgili Mesajlar, Cami Sözleri Kısa Bulabilirsiniz.

Cami ile ilgili Sözler | Cami Sözleri, Cami ile ilgili Hadisler, Ayetler
Yayınlama: 15.05.2023
Güncelleme: 01.01.2024 - 19:06
260

Cami ile ilgili Sözler

Arapça toplanma bir topluluğun bir arada olması kökünden gelen cami kelimesi İslam da ibadetlerin yapılabilmesi amacıyla gidilen ibadethane olarak kabul edilmektedir. Cami İslam dini ibadethanesi olarak kabul edildiği için diğer dinlere göre ise Müslümanların kutsal mekanlarındandır. Cami ile ilgili sözler ibadethanenin önemini belirtmeye yaradığı gibi cami sözleri ile de camide ibadet etmenin güzelliği ve önemi de ifade edilmektedir. Cami ile ilgili hadisler ise camilerimizin dini bakımdan ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır.

Cami ile ilgili sözler, Cami ile ilgili ayetler Allah’u Teala tarafından bildirilen ayetlerle camilerin önemini ve değerini açıklamak amacıyla insanların farkındalığını arttırmaya olanak vermektedir. Camilerin kıymetinin bilinmesinin gerekliliği de ayetlerle desteklenmektedir.

Cami ile ilgili sözler, Cami ile ilgili mesajlar insanların ibadetlerini camide yapmalarını desteklemek onlara camide ibadet yapmanın anlam ve önemini benimsetmek açısından büyük değere sahiptir.

Cami ile ilgili sözler, Cami sözleri kısa sözlerle ifade edildiğinde camilerin hem ibadet hem de sosyal, ahlaki ve tüm toplumsal güzelliklerimizi bir arada yaşamamızı anlamlı kılmayı sağlayan bu yönüyle hem somut olarak dini yansıtan hem de soyut olarak dini anlatan mekanlar olduğunu ifade etmektedir.

Sizler de Yorum bölümüne Cami ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Cami Sözleri

Müslümanların huzuru bulduğu en güzel yer camidir.

Cami dini temsil eden maneviyatın yaşandığı özel bir alandır.

İbadetlerini camide cemaatle yapmak Müslümanlığın alametlerindendir.

Kalpleri mescidde olana dünya işleri boş gelir.

İnsanı gerçekten mutluluğa ulaştıracak tek şey Allah’ın sevdiği işlerle meşgul olmaktır, camide ibadet de bunlardan biridir.

Sizi camiye gitmekten alıkoyan her şey size zarar verir.

Camide cemaat olabilen tek yumruk olabilir.

Camide huzur bulana ibadet etmek zor gelmez.

Cami ile ilgili Sözler

İbadetlerin en güzeli huşu ile yapılanı en kıymetlisi cemaat ile kılınanıdır.

Cami düşmanlıklardan arınma ve sevdiğini Allah için sevme ve onun için toplanma yeridir.

Camiden kendini uzak tutan huzurdan da uzak kalır.

Huzura camide ulaşmayan huzura etmez.

Cami cemaatin aynasıdır.

Bir yerde bulunan cami o yerde bulunan Müslümanlar hakkında işaretler taşır.

Camilerin güzelliği içindeki cemaatin kalabalık olması ile anlaşılır.

Camide cemaat olmayı beceremeyen bir toplumda işlerin yolunda gitmesini beklemek olmaz.

Bir cemaati yüksek vasıflı yapan içindeki her birinin diğerinin ayıbını örtebilmesidir.

Cami cemaatlerle güzelleşen huzuru ancak kalabalık ibadetlerle sağlanan bir yedir.

Sevdiklerinizi camiye götürüp onların ibadethaneye ilgi duymalarını sağlamak ebeveyn olmanın vazifesidir.

İnsan inandığını yaşayarak mutluluğa erişir, Camiler ise inandığını topluca yaşamak için imar edilmiş mekanlardır.

Caminin varlığı İslam’ın işaretidir.Cemaatin birbiriyle kenetlendiği İslam’ın kalesi olan yer camilerdir.

Allah’ı anmayı amaçlayan herkesin toplandığı yer camidir.

Bir cemaat camide cemaat olmanın hissini taşıyabilir.

Cemaati güzelleştiren ahlaklı insanlar, camileri güzelleştiren ise böyle cemaatlerdir.

Doğru yoldan ayrılmamak için cemaati ve camiyi terk etmemek gerekir.

Bir kişinin cemaatle yaptığı duası kabul edilebilmesini kolaylaştırır, bunun için de camiye gitmesi lazımdır.

Cami ile ilgili Hadisler

Kim bir cami yaparsa, Allah da ona cennette bir ev yapar. (Buhari)

Cami, her müminin evi gibidir. Allah yolunda yapılan her adım sevap kazandırır, günahları affeder. (Müslim)

Cami, müslümanların ortak evi ve buluşma yeri olduğu için onu temiz tutmak ve güzel kokularla donatmak, Allah’ın rızasına erişmek için önemlidir. (Tirmizi)

Kim Cuma günü gusül alıp temizlenir, güzel kokular sürünür, sonra da camiye gider ve hutbeyi dinlerse, kendisi için bir hac sevabı verilir. (Tirmizi)

Cami, müminlerin arasında sevgi ve kardeşliği arttıran bir yerdir. Camide bulunan bir Müslüman, diğer Müslümanlarla sohbet eder, onların ihtiyaçlarını öğrenir ve yardım eder. (Buhari)

Cami ile ilgili Sözler

Cami, Allah’ın evi olduğu için, orada dünya işlerinden bahsetmek uygun değildir. Camiye gelen kişi, Allah’ı anmak, namaz kılmak, dua etmek ve Kuran okumak için gelmelidir. (Tirmizi)

Cami, müslümanların kalbidir. Orada namaz kılanlar, birbirleriyle mübarek kardeşlik bağları kurarlar. (Tirmizi, Salat, 292)

Mescidler Allah’ın evleridir ve Allah’ın evlerinde Allah’ın zikredilmesi, namaz kılınması, Allah yolunda harcanan malların toplanması için yer açılmıştır. (Muslim, Mesacid, 264)

Bir kişi camiye girdiği zaman, Cenab-ı Allah onun için bir hasene yazar, bir günahını da siler. (Tirmizi, Salat, 347)Camiye gelin. Çünkü orada Allah’ın rızası vardır. (Ibn Mace, Iqame, 194)

Kim camiye gider ve sadece iki rekat namaz kılar, namazın her rekatında Allah’ın büyüklüğünü ve hamdini okursa, Allah ona cennette bir ev yapar. (Buhari, Mevakit, 10)

Kim camiye gider ve Allah yolunda bir hayır yaparsa, bu kendisine yüz katına kadar karşılık verilir. Kim de orada bir günah işlerse, bu günahı da bir sevapla silinir. (Tirmizi)

Cami ile ilgili Ayetler

Allah’ın evlerini ancak Allah’a inanan ve ahiret gününü uman, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenler imar ederler. İşte onların hidayetleri Rabb’leri tarafından olacaktır. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (Tevbe Suresi, 18. Ayet)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes için önceden kazandığı şeyi göz önünde bulundurun. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla görür. (Haşr Suresi, 18. Ayet)

Allah’ın evlerinde (yani camilerde) kendisini zikreden, namaz kılan ve secde eden kimseler var ya, işte Allah onların kalplerine rahmet indirir. İşte onlar gerçek hidayete erenlerin ta kendileridir. (Hacc Suresi, 26. Ayet)

Cami ile ilgili Sözler

Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara Suresi, 153. Ayet)

Namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Kendi lehinize olarak (sevap kazanın). Gelecekte Allah katında sizin için bir mükafat vardır. İşte onlar (namazı, zekatı ve borcu yerine getirenler), Rablerinin katında mükafatları olanlardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 245. Ayet)

Cami ile ilgili Mesajlar

Cami Allah’ı sevenlerin ve Allah’ın sevdiklerinin mekanıdır oraya en güzel ve en özenli gitmek orada en güzel haliyle olmak nasip olsun.

Camide toplanan Allah için toplanmıştır, muhakkak ki Allah herkesin kalbindeki niyetleri iyi bilendir.

Dünyada Allah’ı anmak ve ona itaat etmek amacıyla toplanılan her mekan mescit bu amaç uğruna inşa edilen her bina camidir.

İslam’ın işareti Müslümanın mabedi olan camiler ne güzeldir.

Vatanımızın İslam süsü camilerin her biri kendine has özellikte olduğu gibi mücevherin kıymetleri gibi de kıymetlidir.

İslam dininin ibadethanesi olan cami insanın huzur adresidir.

Cemaatinin çokluğundan huzur bulan Camiler dinin yaşayan varlıklardır.

Cami ile ilgili Sözler

Bir varlığın yaşaması onun kıymetini bilen ve onu adresi olarak görenler ile mümkündür, işte bu varlık camilerdir.

Camilerimizde duyulan ezan sesinin sonsuza kadar duyulmasını dilemek ve bu kutsal mekanlarımızın değerini içindeki cemaatlerle güzelleştirmek isteriz.

Dünyada ibadethanemiz camimiz, son uğrak yerimiz de olmaktadır.

Bir şehrin her yerinden minaresi görülebilen ulu camileri olan memleketimin ezan sesi ile huzur bulması gayet normaldir.

Vatanın kalbinde huzura uğramaya teşvik eden camileri vardır.

Cami vatanımızın dinimizin somut varlığıdır.

Cemaat bağlılığıyla yaşayan bir cami bulunduğu yere maddi manevi nur getirir.

Camiye gitmeye teşvik eden bir cemaat yeryüzünde İslam’ın hal diliyle tebliğinin göstergesidir.Güzel ahlakı yaşatmak için önce camideki cemaatin ahlakını güzelleştirmek gerekir.

İslam güzel ahlakı yaşatmak amacıyla cemaati, güzel ahlakı yaymak amacıyla camiyi mesken edinmiştir.

Camiye uğrayan kalpler cemaate alışmadan duramaz, cemaate alışan ise camiye uğramadan yapamaz.

İslam kendi kendine yapılabilen bir ibadeti dahi cemaatle yapmayı teşvik ederek kardeşliği ortaya çıkaran bir dindir.

İmanda huzuru arayan cemaatte ibadeti arasın, cemaatle ibadeti yapan huzuru her yana yaysın.

Dünyada maddiyat için çırpınan insan kendisine huzuru verecek olan camiye gitmeyi hep erteler, oysa durup ne için çabaladığını orada görecektir.

Cami Sözleri Kısa

Camileri yaşatan taşları süsleri narin yapıları değildir, camileri yaşatan onların ruhları oraya gelen cemaatin ahlakıdır.

Cami ibadet edilmek ve güzel ahlakı insanın içine işlemek amacıyla vardır.

İslam’ın en yakın kalesi camidir.

Camiyi sevdiren cemaattir, bu nedenle cemaate dikkat etmek gerekir.

İslam’ın zümrüdü camilerdir.

Cami Allah’ın anıldığı en özel adrestir.

Camiyi güzelleştiren orada Allah’ı anma niyeti bulunmasıdır.

İslam’ı seven camiye gönülden bir bağla bağlanandır.

Cami ile ilgili Sözler

Bir kez Allah diyebilmeyi her an arayanların ruhları camiden uzaklaşamaz.

Seven sevdiğini her yerde arar, Allah’ı seven de onun anıldığı her yeri yani camileri arar.

Cemaatin çokluğu yetmez cemaatin alim olanı camiyi yeşertir.

İman kalpte her gün yeniden dirilmek ister camiye gelen ise kalbindeki imanı her gün yeniden yeşertir.

Camiler Allah’ı anmak amacıyla yapıldığından yapılışı dahi ibadet değerindedir.

Cami için konulan her taşta Allah denildiğinde alınan sevaba ortaklık vardır.

Allah’a yakın olmak isteyenler onu en çok anılan camiye yaklaşırlar.

Dualarının kabul olmasını dileyen cemaate devam etmeli, cemaate devam etmek isteyen ise camiye gitmelidir.

İbadetlerin huzurla yapıldığı insanın dünyadan emin olabildiği tek yer camidir.

Halkın hakka yakınlaştığı ulvi mekanlar camilerdir.

Cami bir milletin ruhunu ibadetini ve kutsiyetini ortaya koyma biçimidir.

Derdi Allah zikri olanın kalbi mescitten ayrılmaz.

İbadetlerin bir arada yapılmasını teşvik etmek amacıyla camiler güzelleştirilir.

Cami cemaatin birbiri ile uyumlu olabildiği tek yerdir.Fikri ve zikri Allah olanın bulunduğu camide huzurun eksik olmaması rastlantı değildir.

Gerçekten huzura ermiş olanlara camiler tercüman olurlar.

Allah’ın huzuruna çıkmak isteyene camiler en kısa yoldur.

Cemaatin bulunmadığı bir cami Allah’ı anmayı tam olarak yaşatamadığı için hüzünlüdür.

Camiler ilmin ibadetle yapıldığı yerlerdir.

İbadetin güzelliği cemaatin uyumu ve her birinin kalbindeki Allah rızası arayışı ile mümkündür.

Cami Müslümanları ibadete teşvik etmek amacıyla değil birlikte ibadet etmenin şevkini yaşatmak amacıyla vardır.

Cemaati ahlaklı olan bir caminin yaydığı huzur arşa yayılır.

Camiler Allah’ın dinini yaşamak ve yaşatmak için vardır.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626099022510


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x