Rızık ile ilgili Sözler | Helal Rızık Sözleri, Rızık ile ilgili Ayetler

Bu Yazımızda Rızık ile ilgili Sözler, Rızık Sözleri, Helal Rızık Sözleri, Rızık ile ilgili Ayetler, Rızıkla ilgili Sözler, Rızık ile ilgili Kısa Sözler Bulabilirsiniz.

Rızık ile ilgili Sözler | Helal Rızık Sözleri, Rızık ile ilgili Ayetler
Yayınlama: 02.08.2023
Güncelleme: 01.01.2024 - 19:06
258

Rızık ile ilgili Sözler

Rızık Allah tarafından insana verilen nimetlerin her türlüsü olarak ifade edilebilmektedir. Rızık ile ilgili sözler özellikle rızkının engellenmesinden korkanlar için söylenmiş rızık sözleri ile helal rızık sözleri ve rızık ile ilgili ayetler örnek alınarak derlenmiştir.

Rızıkla ilgili sözler ve rızık ile ilgili kısa sözler doğumdan ölüme kadar insanın yaşamında karşılaştığı bütün nimetlerin belirli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte kişinin kendi çabasıyla nasıl rızkını genişletebileceği gibi birçok ayrıntıyı güzel sözler şeklinde ifade eden sözlerden oluşmakta ve kimi zaman rızık ile ilgili sözler insanlara nasihat olarak söylenmektedir.

Günümüzde insanların birçoğunda bulunan rızık korkusunun aslında şeytanın birer vesvesesi olduğunu öyle ki insanın bir çölde dahi rızkının onu bulacağını bilmesi gerektiğini rızık ile ilgili sözler başlığında yer alan birçok derin anlama sahip sözler ile bulabilirsiniz.

Rızkı verene tabi olmanın gerekliliğini belirtmek ve sevdiklerinize rızık korkusu ile hata yapmamalarını nasihat ermek için rızık ile ilgili sözler arasından sözleri paylaşabilirsiniz. Rızkının nasılsa verileceğine iman eden insanın çok daha az endişe duyması ve kendisine verilen rızka kanaat ile sahip çıkması konuları da rızık ile ilgili sözler bölümünde yer alan güzel sözlerle ifade edilmektedir.

Sizler de Yorum bölümüne Rızık ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Rızık Sözleri

Rızkı verene tabi olanın rızkından şüphesi olmaz.

İnsan ömrü hayatı boyunca çalışıp servet biriktirse dahi kendisine tahsis edilmiş rızıktan fazlasına Allah dilemedikçe ulaşamaz.

Ömür de bir rızıktır, kıymetini bilene eşsiz bir nimet kıymetini bilmeyene ise hep yokluk hep gaflettir.

Rızkı için dua edenin duasının işareti, rızkı için çabalamasındadır.

Rızkı için çabalayan ve helalinden kazanmaya uğraşan imanını inşa eder.

Rızık en geniş nimet demektir.

Rızkı bol olanın şükrü bol olmalıdır.

Rızık şükürle yola çıkan sadık bir arkadaş gibidir.

Rızık ile ilgili Sözler

Rızık bazen genişler, şükrü arttırmak için, bazen daralır sabrı arttırmak için ama son nefese kadar kesilmez.

İnsanların pek çoğu rızkının daralacağı endişesi ile hata yaparlar.

Rızkının daralacağına endişe edenin şüphesi Rızkı verenden değil kendi imanındandır.

Bir işi layığıyla yapan bir çalışan rızkını verenin amiri olmadığını bilerek, elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

Rızkının bereketine sıkıntı görenin yalanla dostluğunu kesmesi gerekir.

Gaflet insanı sardığında rızkı vereni bir rütbeye, bir mertebeye yahut daha üstü bir kademeye layık görür ve ondan korkar, oysa gerçekten sabrettiğinizde Rızkı verenin yalnızca Allah olduğunu göreceksiniz.

Rızkı bol ve bereketli olan insan başkalarına haset etmez, başkalarına düşmanlık etmekle uğraşmaz, böyle olduğu için rızkının bereketi elinden alınmaz.

Kalbinde kendi yaptıklarını göremeyecek kadar gaflet taşıyan rızkının daralmasıyla imtihan olunur.

Rızık bol verildiğinde de dar verildiğinde de imtihandır.

İnsan öyle bir varlıktır ki kendisine ne kadar rızık verilirse verilsin hep daha fazlasını ister.

Rızkını Allah’tan talep eden eli boş dönmez.

Helal Rızık Sözleri

Rızkını helal yoldan arayan kendisi ile cehennem arasına bir çizgi çekmiştir.

Helalinden rızık arayanın imtihanı hep haramla olacaktır.

Kendi rızkına şükreden kişi helalinden kazandığı lokma ile mutluluğa ulaşandır.

Mutluluğu bulamayan nice zenginler ile bir lokma ekmekle mutlu olan fakirler arasındaki tek fark çabalamanın şükrüdür.

İnsan helalinden kazanmaya çabaladığında önüne kolaylıklar dizilecektir.

Helal rızkın bereketi bir ömür boyunca bitmez.

Rızkın helalliğini arayan geri kalan hayatında rahatını arıyordur.

Helal rızkı talep eden hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkar.

Rızık ile ilgili Sözler

Helalinden kazanılmış küçük bir yiyecek, haramla kazanılmış nice sofralara bedeldir, çünkü huzur verir.

Helal rızkını taştan çıkaranın kıymeti rızık bitse de bitmez.

Çocuklarını harama alıştıran ebeveynler kendi cehennem biletlerini almaya çalışmıştır.

Helal rızıkla beslenen bir beden harama meyil etmez.

Helal rızkın gölgesi haramın güneşini örter.

Dünya bir imtihan yeridir helalinden rızık kazanmak zor gösterilse de imtihanı geçmeye değerdir.

İnsan helal rızkın peşine düştüğünde ondan daha adaletli ve ondan daha eşitliğe sahip çıkan olamaz.

Helal rızık peşinde olan diliyle helal kazandığını söyleyen değil en küçük meselede dahi başkasının hakkına girmeden rızık elde edendir.

Yağmurun toprağı tazelediği gibi zaman her şeyi tazeler fakat helalinden kazanılmamış rızık yumuşak toprakta gittikçe taşlaşan kaya gibi öylece kalır.Helalinden rızka meyil eden ibadetlerini de kolaylıkla yapabilendir.

Helal rızık kazanıp kazanmadığına şüphe eden farz ibadetlerini kolaylıkla yapıp yapamadığına bakmalıdır.

İnsanı çoğunlukla gaflete sürükleyen helal rızıktan uzaklaşmaktır.

Helal rızkın mutluluğu insana yaşama sevinci verir.

Rızkın bereketi helali ile ölçülür.

Rızkından şüphe eden helalliğini sorgulasın.

Rızık helal olduğunda değdiği her yerde fazilet saçar.

Rızık ile ilgili Ayetler

 “Allah, göklerin ve yerin mülküdür. Allah dilediğine rızık verir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ali İmran Suresi, 3:37)

 “Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Zariyat Suresi, 51:58)

 “Gökten bir rızık indirdik, onunla kendi kullarımızı rızıklandırdık. Ondan başka size rızık veren yoktur.” (Zuhruf Suresi, 43:32)

“Hiç kuşkusuz Allah, rızıklandırmayı dilediği kimseleri rızıklandırır ve ona ölçüp biçmektedir. Şüphesiz ki O, kullarından haberdar ve onları görendir.” (Şura Suresi, 42:27)

 “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu beklemediği yerden rızıklandırır.” (Talak Suresi, 65:2-3)

 “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın. O, onun yer altına girmesini de bilir, yüzeyde durmasını da. Hepsi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) dır.” (Hud Suresi, 11:6)

Rızık ile ilgili Sözler

“Allah, göklerin ve yerin rızkını verendir. O, dilediğine hesapsız rızık verir.” (42:12)

“Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu beklenmedik bir yerden rızıklandırır.” (65:2-3)

“Kim Allah’a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah, amacına ulaşan ve işini gören kimseleri sever.” (65:3)

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şüphesiz Allah, zengindir, övgüye lâyıktır.” (3:97)

“Sizi ve atlarınızı besleyen O’dur.” (56:80)

“Gökten bir rızık indiren O’dur. O’nun rahmetinin her hangi bir kısmını men edebilecek kim vardır? Ama onlar, yüz çevirerek yüzlerini geri çevirdiler.” (67:21)

“Hiç kuşkusuz Rabbin, rızkı genişletir de daraltır da. O, gerçekten kullarını hakkıyla görendir, hakkıyla bilendir.” (17:30)

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, korunmuş olasınız. O ki, size yeryüzünü bir döşek ve göğü bir bina kıldı. Gökyüzünden bir su indirip onunla sizi rızıklandırdı.” (2:21-22)

Rızıkla ilgili Sözler

Rızkın bereketi güzel ahlakla, bolluğu ise inancın güzelliği ile artar.

Şükre vesile olan her nimet kişinin rızkıdır.

Kimine göre rızık yiyecek içecek, kimine göre giyecek kimine göre ise sağlıklı bir ömürdür.

Rızkı bollaşsın isteyen ahlakını ve niyetini güzelleştirmelidir.

İnsan kendisine rızkından başkasını isabet etmeyeceğini anladığında rızık için değil anlamlı bir hayat için yaşamaya başlar.

Fazla kibirlenene rızkı vereni hatırlatmak mubahtır.

İnsan rızkına şükretmeyenlerin yanında durdukça onlara benzemektedir.

Kendinden daha zenginlerle fazla zaman geçirmek kişinin rızkına şükrünü azaltmaya neden olabilir.

Rızık ile ilgili Sözler

İnsan doğmadan rızkı için tüm hazırlıklar tayin olmuştur.

Rızkının bir yerde olduğuna inanan onu eninde sonunda bulacaktır.

Dilediğine dilediği kadar rızık veren Allah, herkesin kalbini iyi bilendir.

İnsan kendisine verilen rızka şükretmekle, verilmeyene ise sabretmekle imtihandadır.

Şükür rızkın en samimi teşekkürü ve arttırılma nedenidir.

İnsan neyle meşgul olursa onu çeker, şükrün rızkı, şikayetin ise derdi artırdığı gibi.

Rızık kapıları açılması için insanın kendinin engel olmayı bırakması şarttır.

Bazı insanlar kendi hatalarının rızıklarının artmasına mani olduğunu kabul etmezler.

Akıl, idrak ile kendini gösterir, idrak eden rızkı verenin zenginliğini de idrak edendir.

Rızık kul olmanın ihtiyacıdır.Rızkına razı gelenin mutluluğu artar, razı gelmek daha fazlası için çabalamamak değil elindeki ile mutlu olabilmektir.

İnsan rızkının genişliğini ancak onu verene itaat ederek sağlayabilir.

Sürekli rızık korkusu yaşayan kimse, şeytanın vesvesesine uyan kimsedir.

İnsan rızık korkusu yaşamadığında ancak kendini ortaya koyar.

Rızık her zaman maddiyatta kendini göstermez, huzur da rızkın güzel olduğunun göstergesidir.

Rızkını iğne deliğinde dahi olsa arayan kendi emeği ile çabalayan her rüzgarda yeniden nasıl ayağa kalkacağını bilir.

Rızık ile ilgili Kısa Sözler

Allah istediğine hiç beklemediği yerden rızık verendir.

Rızık çalışmakla, çalışmak ise rızkı alın teri ile elde etmek niyetiyle şekillenir.

Rızkında helal yönden rızka, önem verenden kimseye kötülük gelmez.

Herkesin rızık peşinde koşması koca bir yalandır, bazıları keyfi peşindedir.

Etrafta rızkını arayanların bir çoğu kendilerine verilen rızka kanaat getirmeyenlerdir.

Rızkını kovalayan kimse öyle bir çizgide durmalıdır ki rızkı peşinde tamahkar olmasın.

Kuşların, kurtların, karıncaların rızkını veren kimseyi unutmaz.

Allah bazısının rızkını düşmanının eliyle gönderir.

İnsanın temel gayesi rızık değil, helal rızık olmalıdır.

Rızık ile ilgili Sözler

Kişinin rızkı gölgesi gibidir son nefesine kadar onu kovalar.

İnsanın rızkı eceli gibidir yalnızca ona aittir.

Bol rızık peşinde koşmakla bol rızık elde edilmez.

Kalbinde ve niyetinde iyilik olanın rızkı ona en güzel şekilde ulaşır.

Hiç kimse bir başkasının rızkına ulaşamaz.

Çalışmak rızkı helal yoldan aramanın göstergesidir.

Rızkını arttırmak isteyen içindeki haset ve kin ateşini söndürmelidir.

İnsan en çok neyi kovalarsa neyin peşinde koşarsa ondan uzaklaşır, rızık da böyledir.

Zor hallerde umutsuzluğa kapılmadan rızkı verene yönelmek gerekir.

Allah ona iman edenleri ve insanlara iyilikle muamele edenleri beklemediği yerden rızıklandırır.Rızkı geniş olanın sırrı onu elde ettiğinde kaybetmekten korkmamasında gizlidir.

Zenginlik bol rızka ulaşmak değil, bol rızık verenin tekrar vereceğine iman etmektir.

Rızık korkusu şeytana en çok göz kırpan hastalıktır.

Rızkı olmayana rızık yağmur olup yağsa, rızıksız kişiye bir damla düşmez.

Bazılar rızık değince sadece yediklerini düşünürler oysa rızık sıhhat ve afiyet de içerir.

Rızkı geniş ve dar olanlardaki fark iyi niyet ve güzel ahlaktır.

En güzel rızık insanın kendi çabası ile elde ettiğidir.

Allah’ın ikramı rızkın genişlemesine işarettir.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626100912318


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x