iman ile ilgili Sözler | iman Dolu Sözler, Allah’a iman Etmek Sözleri

Bu Yazımızda iman ile ilgili Sözler, iman Dolu Sözler, iman Sözleri, Mevlana’nın imanla ilgili Sözleri, Bediüzzaman iman ile ilgili Sözleri, Allah’a iman Etmek ile ilgili Sözler Bulabilirsiniz.

iman ile ilgili Sözler | iman Dolu Sözler, Allah’a iman Etmek Sözleri
Yayınlama: 02.06.2023
Güncelleme: 01.01.2024 - 19:06
354

iman ile ilgili Sözler

İnanmak ve inanmak ile ilgili esaslara uymak anlamına gelen iman, kişinin vicdanen uyduğu tüm inançlarını kapsamaktadır. iman ile ilgili sözler imanın önemini belirtirken İslam dinine göre imanın kıymetini belirtmek için hazırlanmıştır. iman dolu sözler ve iman sözleri imanın insanın hayatını nasıl etkilediğini aynı zamanda da güzelleştirerek yaşamına anlam kattığını ifade etmektedir.

Mevlana’nın imanla ilgili sözleri ve Bediüzzaman iman ile ilgili sözleri ise dünyaca ünlü alimlerin imanın gerekliliğini ve önemini nasıl ifade ettiklerini gösteren sözlerinden oluşmaktadır.

iman ile ilgili sözler ibadetlerden önce imanın varlığının daha değerli olduğunu insanın ibadetleri yapmazsa günahkâr olabileceğini ama imanı yoksa çok daha elim bir hale düşebileceğini ifade etmektedir. Çünkü iman her amelin başı ve her ibadetin ilk hedefidir.

Allah’a iman etmek ile ilgili sözler Allah’a iman etmenin insanı hem dünyada hem de ahirette ulaşabileceği en yüksek zirvelere getireceğinden bahsettiği gibi iman ile ilgili sözler kapsamında da imanın ne kadar mühim bir konu olduğu özellikle ifade edilmektedir.

Sizler de Yorum bölümüne iman ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

iman Dolu Sözler

Allah’a iman eden kimse hiçbir karanlıkta yalnız değildir.

Dünyada ve ahirette huzuru arayan Allaha imanını güçlendirsin.

İman öyle bir güçtür ki küçük bir dua ile beklenmedik ufukları açtırır.

İmanı sağlam olanın Allah’tan başka dayanağı ve Allah’tan başka korkusu yoktur.

Kalbinde imanın zerresi olanın kurtuluşa erecek bir bahanesi vardır.

İman kalple yeşerir, ibadetle canlanır, ve teslimiyet ile ruh bulur.

İnanan ve kalpten iman eden kimse hiçbir durumda bedbaht olmaz, çünkü kendisine verileni ve kendisinden alınanı ve hayatının sahibini bilir.

iman ile ilgili Sözler

İnanan ve iman ettiğini yaşayan kimse şükür halinde yaşar çünkü o inandığından dolayı şükredecek çok şeyi olduğunu bilir.

İman samimiyet gerektirir, yapmacık olan kimselerde samimiyet durmadığı gibi münafıkta da iman durmaz.

İman insanı hayatın sürekli yıpratan çarklarından alıkoyarak niye var olduğunu hatırlatan bir ikazdır.

İmanı olan kimsenin koruyacak çok değerli bir madeni vardır.

İman kaybedilmeyecek kadar uyanık olunması gereken bir mücevherdir, insan her halinde onu yoklamalıdır.

İman dolu yüreği olana dünyadaki silahlar işlemez, imanla şehitlik mertebesi görünene dünya sevdirilmez.

İman öyle bir haslettir ki kalbi yaşatır diğer uzuvları kontrol eder ve günahtan arınmayı sağlar.

İman edip güzel ameller işlemek dini yaşamaktır.

İman dolu bir gençlik her duyduğuna inanan bir ihtiyarlıktan üstündür.İman dolu bir hayat insanı cennete götürür.

İman dolu bir kalp bu dünyada çok sınanacak demektir.

Kimseyi dış görünüşüyle yargılamak gibi bir hata yapmayın kimin iman dolu bir yüreğe sahip olduğunu bilemezsiniz.

İman mertebelerle ilerler, imanın gücü her sınandığında bir mertebe daha ilerleyecektir.

İman dolu bir yüreğin teselliye ihtiyacı yoktur, o haksızlığa uğradığında hakkını kimin alacağını bildiği gibi zulme uğradığında onu kimin duyduğunu iyi bilir.

iman Sözleri

İman insana değer katan bir güzellik halidir.

İnsan imanını tamamlamak için dünyada imtihan edilir.

İman insana mükellefiyet yükler fakat iman sahibi için bu bir yük değil iltifattır.

İbadetlerin ilk temeli imandır imanın üzerine ancak ibadetler inşa edilebilir.

Dünya hayatı iman edene imtihan yoludur, sonunda kazanacağı mükafatlara yolda iman etmek gerekir.

Gayba iman imanın en değerli kademesidir, çünkü Allah’a ve tüm iman edilmesi gereken şartlara görmeden iman etmek en zorudur.

İnsanın aklı imanından sonra gelmelidir, çünkü akıl imanın gerektirdiklerini anlamakta çoğu kez yetersiz kalır.

iman ile ilgili Sözler

İman kişiyi öldükten sonra yarı yolda bırakmayan tek yol arkadaşıdır.

Kabre konulduğunda kişinin imanı onun oradaki gidişatını belirleyecektir.

İmanı olmayan insanların inanmaları için çabalamak yerine onlar için dua etmek daha faziletlidir.

İman gafletle beraber aynı sokakta bulunmaz.

Kul hata yapandır fakat hatada ısrar etmek onu imandan edebilir.

Allah dostlarının imanı manevi bir rehber gibidir onları daha çok iman etmeleri için yöneltir.

Günahkâr olmak farklı bir konu imansız olmak farklı bir konudur, çünkü günahkâr olan tövbe edebilir ama imansız olanın durumu çok tehlikededir.Büyük alimlerin hayatta en çok korktuğu şey dünyadan imansız göçme tehlikesi olmalarıdır.

İman eden eninde sonunda doğruyu bulacaktır, fakat iman edip aklını kullanan doğru yoldan ayrılamayacaktır.

İnsan imanı boyutunda istikamet bulur.

Size bir dert isabet ettiğinde imanınızın imtihanda olduğunu hatırlayın ve bunu hatırlatacak dostlar edinin.

İman içtenlikle duyulan ve hiçbir şüphe duyulmadan kabul edilen huzurda olma halidir.

Tüm dünyanın güzelliklerine sahip kimsenin imansız ölmesi sonu gelmeyen bir hayatta sonsuz bir felakete ulaşmasıdır.

Mevlana’nın iman ile ilgili Sözleri

“İman, senin içindedir. Senin sevginle, bilginle, sadakatinle, adaletinle ve doğruluğunla parlar. İman, bir kitapta değil, senin yaşam tarzındadır.

“İman, düşündüğün şeyleri yapmaktır. Eğer gerçekten inanıyorsan, onu uygulamaya koyman gerekir.”

“İnsanın imanı, sevgisinden beslenir. Sevgi kalbin ışığıdır ve imanın gücünü artırır.

“İman, korkuları aşmak ve güvenle ilerlemektir. Korku, imanın düşmanıdır. İmana sahip olmak, korkuları yenmekle başlar.”

“İman, iç huzur ve kabullenme ile gelir. Kendi gerçeğine inanmak ve buna göre yaşamak imanın bir parçasıdır.”

iman ile ilgili Sözler

“İman, şüpheye karşı durmaktır. Şüphe, imanın zehridir. İmanını korumak için şüpheye kapılmamalısın.”

“İman, merhamet ve hoşgörüyle birleşir. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak, imanın doğal bir sonucudur.

 “İman; her an yanında olduğunu bildiğin bir dosttur. Ona derdinle, sevincinle açıldığında sana içtenlikle kulak verir.”

 “İman, sevgi ile beslenir ve ölçüsü samimiyettir. Yürekten gelmezse, sözler ve ameller sadece boş laftan ibarettir.”

 “İman, karanlıkta bile yol gösteren bir ışıktır. Güvenmek, sarsılmaz bir inançla yürümektir.”

“İman, Allah’a olan teslimiyetin adıdır. Kendini bırakıp, O’na sığınırsan, iç huzuru bulursun. “İman, kalbin güzelliğidir. İç dünyanda sevgiyi, merhameti ve hoşgörüyü yeşerten bir bahçedir.”

 “İman, şüphe ve tereddütleri yok eder. Yolunu kaybetmişsen, iman ışığı sana doğru yolu gösterir.”

 “İman, sabır ve şükürle iç içedir. Hayatın zorluklarına karşı direnirken, her daim Allah’ın lütfunu hatırlamak gerekir.

Bediüzzaman iman ile ilgili Sözleri

“İman, kalb-i selîmde, yani saf, yalnız Allah’ı tanıyan, seven, razı olan bir kalbde oturur.

“İman, kalb ve ruhun gözüdür. İman gözüyle, kâinatı ve onun sırlarını okuyabilirsiniz.”

“İman, insanın yüreğindeki ateştir. O ateş, Allah’ın sevgisi ve rızasını kazanmak için yaşama azmini verir.”

“İman, insanın kalbinde yer ettiği zaman, onun hayatında bir nur olur ve her şeyi aydınlatır.”

“İman, sarsılmaz bir temele dayanan bir yapıdır. İman sahibi insan, her türlü zorluk ve sıkıntı karşısında güçlü durabilir.

iman ile ilgili Sözler

“İman, insanın Rabbine olan sevgisini ve bağlılığını artırır. İmanın zayıfladığı yerde insanın manevi hayatı da zayıflar.”

“İman, kalbe huzur veren bir ilaçtır. İman sayesinde insan, içsel huzurunu bulur ve hayata anlam katar.”

“İman, bilgi ve amel üzerine kurulu bir sistemdir. İman etmekle birlikte, Allah’ın emirlerine uygun davranmak da gerekir.”

“İman, insanın kötülüklerden uzak durmasını sağlar. İman sahibi insan, ahlaki değerlere bağlı olarak yaşar.

“İman, insanı ahirete hazırlayan bir hazinedir. İman sahibi insan, ölüm ve hesap gününe güvenle bakar.”

“İmanın kuvveti, hâlis, istikametli bir sadakattir.”

“İman, her türlü meşakkati, her türlü zararı, her türlü belayı göze alacak kadar güzel ve yüce bir davadır.”

“İman, hayatımızın güneşi, kalbimizin nuru ve aklımızın ferihtir.”

“İman, karanlıklar içinde parlayan bir ışıktır. O ışık, insanı doğru yola iletir.” “İman, her türlü vesvese ve şüpheden uzak, kesin bir bilgi ve güven duygusudur.

“İman, sevgiyi artıran, güzellikleri takdir eden, iyilikleri yayan bir duygudur.”

“İman, insanı Allah’a bağlayan ve insanın Allah’ın rızasını kazanmasını sağlayan en önemli bağdır.”

“İman, hayatta karşılaşılan zorluklara sabır ve tevekkülle karşı koymayı mümkün kılar.”

 “İman, insanın hayatına anlam ve hikmet katan bir değerdir. İmansız bir hayat anlamsızdır.”

“İman, insanı kurtuluşa götüren bir yol haritasıdır. İmanı olmayan insan kaybolmuş bir gemi gibidir.”

Allah’a iman Etmek ile ilgili Sözler

Allaha iman eden ilk olarak kendi maneviyatına en kıymetli hediyeyi vermiş olur.

Allah’ın iman nasip etmediğine inanmayı telkin edemezsiniz.

Allah’a iman kulun kalbine, niyetine ve ameline bağlı sonunda da Allah’ın iznine bağlı bir lütuftur.

Tevhid inancıyla Allah’a iman edenin galip gelemeyeceği hiçbir dava yoktur.

Allah’a iman eden ihlasla amel işleyen kendine manevi bir yol bulmuştur.

Bazı insanların başına gelen felaketler iman etmeleri için fırsat verilmesidir.

Allah’a iman ettiğine inandığınız kimselere zulmetmeyiniz çünkü onların kalbi Allah’a bağlıdır.

Gerçekten Allah’a iman edende ümitsizlik yoktur, ümitsizlik şeytanın yoludur.

iman ile ilgili Sözler

Allah’a iman eden günahlarından tövbe ettiğinde Allah ona ET Tevvab yani tövbeleri çokça kabul eden ismi şerifiyle muamele eder.

Allaha iman eden çöle düşse yalnız değildir.

Allah insanların suretlerine değil kalplerine bakar, kalbinde iman olanın yeri ayrıdır.

Günahkâr da olsa başka birine imansız gözüyle bakmak kişinin imanını götürür.

Allah kullarının kalbini bilir, imanı olanın sabrı başka ibadeti başka güzeldir.

Allah’a iman eden ona muhalif olamaz.

Allah’a gerçekten iman eden onun yarattığı her varlığı kabule yönelir.

Karanlık ruhu olanlarda iman ışığı canlanmaz, iman nuru ise tüm karanlıkları alaşağı edebilecek güçtedir.

İman sevda gibidir, sevdiğine inandığın ve ondan ayrı kalamadığın gibi Allah’ı anmadan yaşayamazsın.

Allah niyetleri bilendir, imana niyeti olmayanı o yola döndürmez.Allah’a iman eden ve onun için yaşayan insanlara iman nuru yerleşir.

İman nurun kalbe yansımasıdır, nurunu kalbe yansıtansa yalnızca Allah’tır.

Allah’a iman etmek korkuyla değil yarattıklarına şükür ve şaşkınlıkla hatta itibarla ilgilidir.

Allah’a gerçekten iman etmiş kimselere zulüm edene acımak gerekir.

İmanını her an sorgulayan kimse başkalarının hakkına girmek gibi bir gaflete düşmez.

İman bir ruh ibadet ise bir bedendir, bedeni güzelleştiren nasıl ruh ise insanı güzelleştiren de imandır.

Akıllı insan Kabre konulup imanı sorgulanmadan önce imanını sorgulayandır.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626099433725


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x