Yemek Duaları | Sofra Duaları, Şükür Duaları Türkçe Anlamları

Bu Yazımızda Yemek Duaları, Sofra Duaları, Şükür Duaları, Yemek Duaları Kısa, Türkçe Yemek Duaları Bulabilirsiniz.

Yemek Duaları | Sofra Duaları, Şükür Duaları Türkçe Anlamları
Yayınlama: 27.02.2023
Güncelleme: 29.05.2024 20:06
163

Yemek Duaları

İslam dininde şükür oldukça önemli bir özellik olarak kabul edilmektedir. Şükür tüm nimetlerin arttırılmasına imkân verdiği gibi nimetlere ulaşmanın bir teşekkürü olarak ifade edilmektedir. Yemek de bir nimet olduğu için yemeklerden sonra da şükrü ifade etmenin yolu dua etmekten geçer. Yemek duaları, sofra duaları ve şükür duaları Allah’a verdiği nimetlere karşı şükrümüzü ifade etmek için yapılan dualardır.

Özellikle bir toplulukla yemek yendiğinde veya bir cemaatte yapılan yemek duaları hem yemeğe hem de birlik beraberlik içinde yaşamaya bir teşekkür anlamına gelmektedir. Yemek duaları kısa başlığında kısa yemek duaları yemekten sonra kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca yemek duaları Arapça okunuşu ve Türkçe anlamları ile de kolaylıkla ezberlenebilmektedir.

Yemek duası Arapça yapılabildiği gibi yarısı Arapça dua yarısı ise Türkçe dua şeklinde de yapılabilmektedir. Ameller niyetlere göre olduğu için Türkçe yemek duaları yapmak da duanı istikametini bozmadığı gibi dua edenlerin duaya iştiraki bakımından da tercih edilebilmektedir. Yemek duasının yemekten sonra okuması yenilen yemeğin şifa vermesine vesile olan bir uygulamadır.

Sizler de Yorum bölümüne Yemek Duaları ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Sofra Duaları Türkçe

Yâ Rabbi, bize bahşettiğin tüm rızıklardan dolayı sana sonsuz şükür içinde bu sofrada bulunuyoruz. Bizleri rızıklandırdığın gibi mağfiret eyle!

Ey Allah’ım verdiğin nimetlere sağlık, afiyet ve berekete muhtacız, bizleri sana kulluk eden kullarından eyle!

Nasıl bize bu dünyada can bahşettiğin gibi bu sofrada da bizi sen rızıklandırırsın, verdiğin rızıklara razı olan kalbinde iman ile mütmain olan kullarından bizi yaz Allah’ım.

Dünyada verdiğin bunca rızık karşısında biz hak eden kullarından olamadık, verdiğin nimetlere şükrümüzü yerine getiremedik, Ey Rabbim bizleri bağışla.

Ey Mülkün gerçek sahibi, bizlere rızkı ancak sen verir ve ancak sen elimizden alırsın, dileğini aziz kıldığın gibi dilediğini de zelil edersin, bizlere dünya ve ahirette afiyet ver, amin.

Yemek Duaları

Ey Rabbim, bizleri, inananları ve tüm insanlığı afet ve belalardan koru, bizler haddi açtığımızda dahi bizlere tövbe nasip et, bu sofralarda bir daha tövbe etmiş kullar olarak oturmamızı nasip et.

Allah’ım soframızda olan zenginliği, bolluğu ve bereketi sen bize tattırdın, bizlere verdiğin gibi ahirete göçmüş olan ailelerimize de rahmet eyle, bizleri ve soyumuzdan gelenleri dünyada ve ahirette zelil ettiğin kullarından eyleme, amin.

Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen herkesi ve onların ahirete göç etmiş ailelerini mağfiret eyle Allah’ım, bizleri yoklukla, üzüntüyle ve kederle imtihan etme, bizleri helal nimetlere rızıklandır, Senin her şeye gücün yeter. Amin

Verdiğin bunca nimete, sofrada bulunan bunca berekete şükürler olsun Allah’ım, dünyada helal lokma ile beslenen ve evlatlarını da helal lokma ile besleyenlerden eyle, bizleri harama sürükleyecek her türlü bela ve musibetten koru.

Ya Rabbi, bizlere sofralarımızda verdiğin sayısız berekete şükrümüzü kabul eyle, verdiğin nimetlerle rızıklanacak sağlık ve afiyeti dünyada ve ahirette bizlerden ayırma. Amin

Şükür Duaları Türkçe

Ya Erhamerrâhimîn, bizlere verdiğin maddi ve manevi nimetlere, hayatımızda verdiğin sağlık ve afiyete, üzerimizde bulunan kıyafetlere, soframızda yer alan nimetlere, sayısız bereketlere bizi ulaştırdığın için şükürler olsun.

Ey Allah’ım bana verdiğin bir gözümün karşılığını dünyada yaşamım boyunca ibadet ve taatle geçirsem yine veremeyeceğimi bilirim, ben ki Senin verdiğin nimetlere gerektiği şükrü eda etmekte acizim, Sen aczini itiraf eden kullarını bağışlayan ve şükrünü görensin, bizleri bağışla.

Ya Rabbi bize verdiğin akla, sağlığa, afiyete ve berekete yarattıklarının zerresi miktarınca şükrediyorum, Sen şükrümüzü kabul eyle.

Dünyada huzur ve afiyeti bize tattırdığın gibi ahirette de bizleri bu nimetleri tattır, verdiğin fark ettiğimiz fark edemediğimiz tüm nimetlere şükrediyoruz.

Allah’ım bizi Müslüman olarak yarattığın için bizleri İslamiyeti bahşettiğin için şükrediyoruz, bizleri son nefesimizde de sana iman etmiş kullarından eyle.

Yemek Duaları

Bu dünyada bir nefes alabiliyorsak, bir rızık bulabiliyorsak en önemlisi Sana inanabiliyorsak hepsi Senden Allah’ım, bizleri şükrünü idrak edecek kullarından eyle.

Allah’ım öğrendim ki insan için en kıymetli bereket ve nimet afiyetmiş, beni ve ailemi hem dünyada afiyet hem de ahirette afiyette olanlardan eyle, şükrümüzü her türlü dile getiren kullarından eyle.

Allah’ım şükrünü hem dil ile hem kalp ile hem de fiiliyat ile yapan kullarından eyle bizleri, biliyoruz ki Sen dilemezsen biz şükreden kullardan olamayız.

Şu hayatta başkalarına muhtaç olmadan yaşayacak nimetlerle beni sardın Allah’ım, bana akıl ve sağlık bahşettin, birbirinden güzel nimetler verdin, hepsi için sana şükrediyorum.

Yarattıklarını hiçbir zaman tek başına bırakmayan Allah’ım, Sen beni bu sahra gibi kaybolduğum dünyada hiçbir zaman Sensiz bırakmadın, bana verdiğin tüm nimetlerden önce buna şükrediyorum.

Yemek Duaları Kısa

Allah’ım verdiğin bizi bu sofrada bereketlendirdiğin gibi ahirette de bereketlendir.

Verdiğin tüm nimetlere karşı bizleri şükreden kullarından eyle Allah’ım.

Bizleri Müslümanlardan kılan, bizleri yedirip içiren çeşitli nimetlerle nimetlendiren Allah’a şükürler olsun.

Ey Allah’ım bizleri nimetlendirdiğin gibi bizleri mağfiret eyle.

Ey Rabbim, günahkâr olmamıza rağmen verdiğin nimetlere şükür, günahlarımıza af diliyoruz.

Sofralarımıza bolluk ve bereket veren Allah’ım, bizleri kanaat sahibi yaptığın zenginlerden eyle.

Ya Rabbi, Sen bağışlayıcısın, bizlerin yaptığı günahlardan dolayı rızkımızı daraltma, bizlere affınla muamele et, rızkımızı aç Allah’ım.

Bana kendi gücüm olmadan, hiçbir çabam olmadan bu rızkı veren ve bu yiyeceklerle beni nimetlendiren Allah’a şükürler olsun.

Yemek Duaları

Allah’ım biz aciz kullarını dünya ve ahirette afiyet ile rızıklandır.

Günahkâr kulların olarak bizlere bahşettiğin nimetlere karşı şükredemediğimizin farkında olup bundan acziyetimizi de yalnızca Sana bildiriyoruz, bizleri bağışla.

Dünya hayatında bizleri sayısız nimetlerle donattın Allah’ım, bizleri ahirette de nurlarla donat, amin.

Geçtiğimiz şu hayat yolunda her anımızda bizi türlü rızıklarla rızıklandıran Allah’ım. Bizi bağışla.

Ya Rabbi, Sen rızkın gerçek sahibisin, Sen Rezzaksın, Rezzak isimi şerifin hürmetine bizleri rızıklandır.

Allah’ım bizleri hayırlı ve helal yollardan rızıklandır, Öyle ki verdiğin rızıklara haram karıştıran kullarından olmamızı engelle. Amin.

Allah’ım dünyada rızkı verenin Sen olduğunu bilen, ve yalnızca Senden rızık bekleyen kullarından bizi eyle.

Allah’ım sevdiklerinin hürmetine günahlarımızdan ötürü kapanan rızık kapılarımızı bizlere açıver, bizleri bolluk ve bereketle nimetlendir.

Senin verdiğin her nimete şükrümüzü eda edebilecek şuuru bizlere ver Yâ Rabbi.

Hayat yolunda kalbimizden iman bereketini bedenimizden sağlık nimetini eksik etme, son nefesimizde de akıl ile iman ile göçmeyi nasip eyle, verdiğin bereketlere şükürler olsun.

Türkçe Yemek Duaları

Allah’ım zor durumda kalmış nice kullarını beklenmedik yerlerden rızıklandırdığın gibi bizleri de rızıklandır, bizlere hayatımızda bolluk ve bereket nasip et.

Ya Rabbi, verdiğin tüm imkanlara bolluk ve berekete şükürler olsun, tükettiğimiz tüm rızıklara şükrümüzü eda etmemizi nasip eyle.

Ey Rabbimiz, bize verdiğin nimetlerden bizleri mahrum eyleme, bolluk ve bereketimizi eksiltecek günahlarda bulunmamızı engelle.

Allah’ım günahlarımızdan dolayı rızkımızı daraltma, mağretinle bizlere muamele et, bizleri yoklukla imtihan etme, amin.

Rızkın gerçek sahibi, bizleri en darda kaldığımızda dahi ummadığımız yerden rızıklandır, Senden başka rızık veren yoktur.

Ey Allah’ım, kalbimizdeki kötülüklere rağmen bizleri türlü rızıklarla rızıklandıransın, kalbimizi de verdiğin rızıklara layık olanlardan eyleyiver, Sen kalplerin gerçek sahibisin.

Yemek Duaları

Dünyada doymayan gözden, doymayan nefisten bizleri uzak eyle Allah’ım, bizleri verdiğin berekete ve rızıklara kanaat getiren kullarından eyle.

Ey Rabbim, dünyada nefsimizi doyurmak için olmadığımızı bizlere hatırlat, verdiğin rızıklarda Seni hatırlamamızı ve şükür yolunda olmamızı bizlere nasip et.

Allah’ım sofralarımızda bereket, ömrümüze bereket ve cümle hayırlarımızda çok hasenat yapmamızı bizlere nasip eyle, bizleri sevdiğin kulların zümresine eriştir. Amin.

Dünyada doymayan nefislere karşı kanaat eden ve nefsini iman ile terbiye eden kullarından olmayı bizlere nasip et. Bizlere verdiğin nimetleri bereketlendir. Amin.

Ey Rabbimiz, şuan senin verdiğin bereketlere nail olduysak Senin rızkın iledir, bizleri rızkı verenin Sen olduğunu bir an olsun unutan kullarından eyleme.

Yaşadığımız ömrümüze ve rızkımıza bereketi verecek tek Yaratan Sensin Allah’ım, bizlere afiyet ver.

Ey Rabbim, kalbimizde rızıksızlık korkusu taşıyarak, rızkın senden geldiğini unutarak amel etmemizi ve yoldan çıkmamızı engelle, bizlere Rezzak olduğunu unutturma, amin.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626097168466


0
Would love your thoughts, please comment.x