Kuranda Burçlar Var mı? | Kuranda Burçlar ve Özellikleri

Bu Yazımızda Kuranda Burçlar Var mı?, Burçlar Ne Zamandan Beri Vardır?, Hangi Ayet ve Surelerde Burçlar Vardır?, Kuranda Burçlar Ve Özellikleri, Kuranı Kerimde Burç Ayeti, İslamda Burçlar, Kuranda Burçlar Ayet, Diyanet Burçlar, Burçlar Gerçek mi, Burçlara İnanmak Günah mı Diyanet, Burç Kuranda Geçen Ayetler Detaylar Yazımızda.

Kuranda Burçlar Var mı? | Kuranda Burçlar ve Özellikleri
Yayınlama: 09.10.2017
Güncelleme: 01.01.2024 19:49
332

Kuranda Burçlar Var mı?

Kuranda burç kelimesi ne anlama gelir? Bu yazıda açıklamaya çalıştık: Burç kelimesi sözlük anlamıyla kale, hisar, gök, gökte olan, yüksekte olan anlamlarına gelmektedir. İslamiyet’te burçların yeri astronomik olarak belirtilmiştir. Bununla ilgili ayetler ve hadisler bulunmaktadır. Fakat Kuranda burçlar var mı? Sorusu vardır olarak yanıtlansa bile gelecekten haber verme ya da kahinlik gibi kavramlar şiddetle karşı çıkılan ve uyarılan kavramlardır. Burçlar bu anlamıyla zaten yüksekte olan gökteki 12 yıldızı ifade etmesi ve Astronomi ilmi ile alakalı olarak Kuranda geçmektedir.

Burçlar Ne Zamandan Beri Vardır?

Aslında burçlar hep kozmos var olduğundan beri vardır. Fakat bu konudaki ilk merak eski çağlardaki medeniyetlerin gökte gerçekleşen olayları anlamlandırmaya çalışması ile ortaya çıkmıştır. İlk tek tanrılı dine mensup medeniyetlerce gök gürlemeleri, sel baskınları ve şimşek çakması gibi olaylar ‘Gök Tanrı’ inancına göre Tanrının insanları bir cezalandırma şekliydi.

Bu gök olaylarının sırrını çözmek üzere gelişmeler gösteren Astronomi ilmi kısa zamanda ivme kazandı ve horoskop haritalarının oluşturulmasıyla ilk defa Sümerler tarafından 18 adet burç bulunmuştur. Daha sonra 12 burç bulunduğunun keşfedilmesiyle insanlık tarihinde de büyük gelişmeler yaşanmıştır ve Astronomi ilmi hep ilerlemeye devam etmiştir.

12 Güneş burcunun bulunmasını takip eden süreci ilk medeniyetlerden tarafından 12 hayvanlı takvimin kullanılması takip etmiştir.

Bundan sonraki süreçte tek tanrılı 4 büyük dinin ortaya çıkması ve kutsal kitaplarında astronomiye, Güneş, Ay, Yıldızlar ve Gezegenler gibi gök cisimlerine yer vermesi söz konusu olmuştur.

Hangi Ayet ve Surelerde Burçlar Vardır?

Kuranda burçlar var mı? Sorusu pek çok inançlı insan tarafından dile getirilmektedir. İlmi bilgilerin hepsini içeren Kuran yıldızlar ve gök cisimleri ile ilgili ayetler geçiyor. Hatta bununla ilgili Buruç suresi’de vardır. Fakat buradaki buruç’un(Burç) ne anlama geldiği tartışmalıdır.

Hicr Suresi 16. Ayet : ‘And olsun ki biz gökte burçlar yarattık ve onları bakanlar için süsledik.’ Derken burada bazı din alimlerine göre gökteki ‘burç’ ‘kale’, ‘hisar’  ya da ‘gökte olan’ anlamlarına gelir.

Yıldızlar da gökte olan cisimler olduğu için Kuranda burçlar var mı? sorusuna aslında ilmi olarak ve Astronomi ile ilgisi olduğu kadar vardır yanıtını vermek mümkündür.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626086846808


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x