Erdem ile ilgili Sözler | Erdemli insanlara Güzel Sözler

Bu Yazımızda Erdem ile ilgili Sözler, Erdem Sözleri, Erdemli Sözler, Erdem Sözleri Kısa Anlamlı, Güzel Erdem Sözleri, İçinde Erdem Geçen Sözler, Resimli Erdem Sözleri Bulabilirsiniz.

Erdem ile ilgili Sözler | Erdemli insanlara Güzel Sözler
Yayınlama: 04.03.2020
Güncelleme: 03.01.2024 - 22:39
409

Erdem ile ilgili Sözler

Bazı filozoflar erdem ile ilgili sözler ile aklın ve bilginin doğru orantılı olduğu görüşünü savunur. Erdem davranışını üzerinde sergileyen insanlar gerçekten de genel olarak hayatlarını akıllarıyla yönetirler. Hayatlarını akıl ile beraber bilgi ile de yönlendirirler. Övülen bir ahlak anlamını taşıyan erdem kavramı aynı zamanda yiğitlik ve doğruluk gibi anlamları da kapsar.

Bütün güzel, doğru ve iyi davranışları erdem çatısı altında toplamak mümkündür. İnsanların belli bir olgunluğa, doğru olgunluğa erişmesini sağlar. İnsan ırkına özgü olan iradeyi yönlendirme konusunda hata payını en aza indirgemeye yardımcı olur. Doğuştan kazanılabildiği gibi sonradan belli eğitimler alarak da geliştirilebilen bir davranıştır.

Sizler de Yorum bölümüne Erdem ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Erdemli Sözler

Erdem ,bilgi ışığı ile dolu olan bir huzmedir.

Fazilet erdem davranışının doğurduğu bir olgunluktur.

Kişinin kendini yenileyebilmesi erdem ile sağlanabilir.

Tolerans erdemli davranmanın kardeşidir.

Erdem insanın güvenini kazanmaktır.

Erdem insanlara güvenmeyi denettiren bir cesaret topudur.

Tevazu ile erdem doğru orantılıdır.

Erdem ile ilgili Sözler

Erdem olgusunu kazanmış bir bireyde dayanışma olgusunu görmemek imkansızdır.

Erdemi insanlara kararlı bir duruş sergiler.

Erdem paylaşmanın doğruluğunu savunur.

Her çizgisi olan erdem sahibi değildir.

Adil olmayı gerektiren düşünce erdemdir.

Erdem insanın hayat-ı içtimaisinin huzurla dolmasına katkıda bulunur.

Erdem Sözleri

Sır tutmasını bilen insan erdemin olgunluk zirvesine erişmiştir.

İyiye, iyiliğe ve doğruya, doğruluğa götüren pusula erdemdir.

Erdem cesarete ayna tutar.

Ketumiyetin baskın olduğu bir karakterde erdemin cilvelerini görmek mümkündür.

Akıl ile kalp arasındaki dengeyi koruyan erdemdir.

İnsan erdemliyse, vicdan muhasebesinin tiryakisi olma ihtimali yüksektir.

Vicdanın konumu kalptir. Ve kalp erdem sahibi olanlar için cehennemdir.

Erdemli olunca mutluluk dalgalarının yaydığı tebessümler göreceksin.

Erdem İle İlgili Sözler

Erdemli olmak mutluluğu netice verir.

Erdemin semeresi huzurdur, mutluluktur, güzelliktir, sevilmektir ve sevmektir.

Tek başına kaldığında bile doğru düşünceler benimseyenler erdem ile beraberdirler.

Erdem, özgür davranışlar bütünüdür.

Erdem başkalarının ne yaptığıyla değil kişinin kendisini ilgilendirir.

Erdem öz ile alakadardır.

Yaşamı tecrübelendirme yolunda en iyi yol erdem üzerinde ilerlemektir.

İnsanoğlunun seçimleri erdemlikleri hakkında bilgi verir.

Akıl ve iyilik erdem sahiplerinindir.

Erdem İle İlgili Sözler

Hayalperest kişiliklere ihtiyaç duymaz erdem.

Ölçüyü koruyamıyorsan erdemli birinden ders al.

Erdem insanların dengede durmalarına yardımcı olur.

Ölçülü olmak erdemin neticelerinden biridir.

Cesaretin yol arkadaşı erdemdir.

Özgürlük yolu erdem ile süslenmiştir.

Erdem insanlara kendilerini tanıttırır.

Daha kendini bile bilmiyorsan erdem dünyasına dalış yapma cesaretinde bulunma, batarsın.

Erdem insana sorumluluk kazandırır.

Erdem Sözleri Kısa Anlamlı

Var oluş bir erdemdir.

İnsanların kendilerini ölçüp biçip tartması ve yargılayabilmesi erdemdir.

Erdem akla uygun olan olgun davranışlardır.

Erdem iç güdüsel değil öğrenilen bir şeydir.

İnsanı güçlü kılan bir güçtür erdem.

Kendi gücünü kullanma yetkisini veren davranışlar bütünü erdemdir.

Erdem doğallıktır, doğal davranmayı gerektirir.

Erdem İle İlgili Sözler

Senin bu yapmacık hareketlerin erdemden ne kadar uzak olduğunu kanıtlar.

İnsana haz veren bir ahlak varsa o da erdemdir.

İnsanları kurtaran ahlak erdem sahibi olmalarıdır.

Akıl işi erdemin yakın arkadaşıdır. Bu ikili kalbe çok fazla söz hakkı tanımaz.

Ruhun doğruluğu idrak etmesine yardımcı olan şey erdemdir.

İnsanı yükseklere çıkaran erdem ahlakıdır.

içinde Erdem Geçen Sözler

Erdem çaba gerektiren bir iştir.

Kendini beğenmeyen ve bencillikten uzak bir karakter erdeme yakındır.

Bir yolda sürekli ilerlemek sana erdem ahlakını kazandırır.

Düşünce ölçüsü denilen dengeyi koruyan öz erdemlik özüdür.

Erdem iyiliğin ötesidir ve ötesindedir.

Kararlı durmayı öğreten sistem erdem ahlakı sistemidir.

Erdem, zıtlaşmanın ortaya çıkardığı tartışmalarda dolu ve gerekli konuşmayı emreder.

Bir insanın doğru ahlakı bilmemesi insanı kötü yapar. Bunu iyiliğe dönüştüren ise erdemin öğrenilmesidir.

Erdem İle İlgili Sözler

Erdemin kategorileri yoktur, ayrılmaz bir bütündür.

Kendini tanıyan ve bilen insan başkalarına erdemi öğretebilir.

Erdem korkaklığı kovar, tembelliği uzaklaştırır.

Aklı bir pusula olarak kullanmayı öğreten erdem ahlakı herkese öğretilmelidir.

Erdemsiz insan ahlaksız insandır.

Güzel Erdem Sözleri

Bilgiyi ve aklı güç olarak kullanan insanların kazanması erdemlerinden dolayıdır.

Yaşam içerisinde öğrenilen en uzun eğitim erdemdir.

Bir anne ve babanın çocuklarına öğretmesi gereken en temel nokta erdemdir.

Erken yaşlanmaya sebep olan şey erdemsiz bir toplum içerisinde yaşamaktır.

En büyük zenginliklerden birisi erdemdir.

Dostların erdemli olması gerekirmiş. Ben dostumu kaybettim.

Daima açan bir güneş ve çiçek gibidir erdem.

Erdem İle İlgili Sözler

Erdem rüzgarı geçtiği her yere huzur tadında bir esenlik bırakır.

Birbirini en iyi erdemli olanlar anlar.

Süsten uzak sadeliğiyle göz kamaştıran libas erdem libasıdır.

Erdem insanlara alçak gönüllü olmayı ve böylelikle saygı görmeyi öğretir.

Erdemin ispata ihtiyacı vardır. En büyük ispatı ise büyük güçlere sahip olmasına rağmen kötülük yolunda kullanmamasıdır.

Kararlarının arkasında duran insanlar erdem dersini başarıyla verenlermiş, sana bakıyorum sen sınıfta kalmışsın.

Resimli Erdem Sözleri

İnsanları mutlu edecek olan şey para değil, erdemdir.

Doğruluk, iyilik ve güzelliklerin kesiştiği nokta erdem noktasıdır.

Erdem bulaşıcıdır.

Erdem sahibi olan bireyler, topluma örnek bir pozdur.

Dürüstlük erdemlik ile ilgili bir pozdur.

Erdem sevgiden kör olmayı kabul etmez aklı devreye sokar.

Erdem sahibi olmayanlar ile hayvanlar aynı kefededir.

Erdem bir arayış sonucu bulunan ve öğrenilen bir ahlaktır.

Bir insanın erdemini eşref saatinde değil tehlikeli zamanlarında öğrenirsin.

Erdem çok ince bir ipten oluşan bir çizgidir. Bu ipte daima durmak kesin değildir.

Bulaşıcı olan erdemi karşısındakine tesir etmiyorsa erdemliğini sorgulama zamanın gelmiş demektir.

Menfaatleri kabul etmeyen bir düşüncedir erdem.

Başkalarının düşüncelerine saldırmayan insan erdemdir.

Erdem pahalı bir ahlaktır.

Erdem kişisel çıkarları hiçe sayar.

Erdem öğrenildikten sonra sahip çıkılmayı ister.

Erdem faydalı bilgiler ve davranışlar topluluğudur.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626063446400/


10
0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x