Tesettür ile ilgili Sözler | Tesettürün Önemi ile ilgili Sözler

Bu Yazımızda Tesettür ile ilgili Sözler, Tesettür Sözleri, Tesettürün Önemi ile ilgili Sözler, Tesettür ile ilgili Güzel Sözler, Tesettür ile ilgili Dini Sözler Bulabilirsiniz.

Tesettür ile ilgili Sözler | Tesettürün Önemi ile ilgili Sözler
Yayınlama: 19.04.2023
Güncelleme: 01.01.2024 - 19:06
439

Tesettür ile ilgili Sözler

Tesettür Arapça örtünmek anlamına gelen bir kelimedir. İslamiyet’te ise tesettür hanımların mahrem olan vücut bölümlerini kapatmaları için giyimlerinde gereken usul olarak kullanılmaktadır. Tesettür ile ilgili sözler tesettürün anlamını ifade eden sözlerden oluşmakta tesettür sözleri ve tesettürün önemi ile ilgili sözler tesettürün nasıl olması gerektiğini ve faziletlerini ifade eden sözlerden hazırlanmaktadır.

Tesettür ile ilgili sözler örtünmenin İslam dinindeki yeri ve hanımların neden örtünmesi gerektiği ile ilgili ayrıntıların sözlerle ifade edilmesidir. Tesettür ile ilgili güzel sözler güzel sözlerle tesettürü tavsiye etmek istendiğinde paylaşılarak hayatında tesettürü kullanmak isteyenlere özendirici ve ilgi çekici mesajlar veren sözlerdir.

Tesettür ile ilgili sözler arasında tesettür ile ilgili dini sözler söylemek gerektiğinde dini bakımdan önemli olan tesettürün dini boyutu ve özellikleri ile ilgili insanlara uyarıcı ve dikkat çekici mesajlar vermektedir. Tesettür sözleri örtünme emrini hem kadın hem de erkekler için örtünmenin mahiyetini sözler ile ifade etmekte gündelik hayatta nasıl kullanılması gerektiğini çarpıcı sözlerle göstermektedir.

Sizler de Yorum bölümüne Tesettür ile ilgili Sözler ekliyebilir sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.
Daha fazla söz içerik eklemek sevdiklerinize iletmek için İçerik Oluştur sayfasını kullanabilirsiniz.

Tesettür Sözleri

Tesettür edilen bir beden değildir sadece tesettüre niyet günahlardan uzaklaşmaya da niyet etmektir.

Allah’ın emri için örtünen kadın tesettürü sadece onun istediği yönde gerçekleştirir.

Bir kadının örtüsü bedenini saran tesettüründe değildir, haramdan sakınan gözlerindedir.

Tesettür moda değildir, tesettüre hakkıyla girmek modaya uymamaktan geçer.

Moda ile tesettür aynı yerde ilerlemez, çünkü birinin amacı güzellikleri ortaya çıkarmak diğerinin amacı güzellikleri örtmektir.

Sevdiğiniz güzelliklerin yalnızca size özel olmasını bir kadının nadide güzelliğini sadece mahremiyle paylaşmasını tesettür sağlar.

Tesettür kadının süsü değil, süsünü gizleyen örtüsüdür.

Tesettür ile ilgili Sözler

Gözünü haramlardan sakınan bir kimse için tesettür büyük kolaylıktır.

Tesettürü olan birine dış görünüşüne göre değil kişiliğine göre değer verirsiniz.

Gayesi güzellikleri örtmek olan bir kıyafetin adı tesettürdür.

Bilinenin aksine tesettürlü bir kıyafet bir kadını cazip göstermez çünkü tesettürün amacı kadınsal özellikleri gizlemektir.

Dışarıdan bakıldığında yaşlı bir kadın ile genç bir kadın ayrımı yapılamayan kıyafet tesettüre uygun olandır.

Tesettür kadının mahremiyetini korumak için karakterini ortaya çıkarmak için bir fırsattır.

Derdi örtünme olmayan kıyafet tesettür değildir.

Tesettür kadını hoş gösteren değil kadını yalnızca sevdiğine hoş gösteren kıyafettir.

Tesettürü utanma olanı yalnızca kıyafetleri değil imanı şeytanın şerlerinden korur.Gönlünde Allah sevgisi ağır basanın tesettürü onun gözlerini haramdan sakınması kendini de haramdan uzaklaştırması ile başlar.

Tesettür insanın zaaflarını bilen Rabbimizin ideal yaşam düzeninin bir parçasıdır, parçalardan birine riayet edilmemesi ideal düzeni amacından ve yolundan saptırabilir.

Tesettür iradi bir niyetin faaliyete dönüşmüş halidir, bu nedenle tesettürün oluşabilmesi için tüm tesettür niyetlerinin vuku bulması gerekir.

Tesettürün en güzel hali kalpte ve bedende huzura teşvik eden huzura yönelten halidir.

Tesettür sadece kadınlara özgü bir hal değildir erkeklerin nazarında da tesettür vardır.

Tesettürün Önemi ile ilgili Sözler

Tesettür ne bir moda tekniği ne de bir rahatlık gereğidir, tesettür Allah’ın emridir.

Bir kıyafet ancak Allah’ın huzurunda olduğu gibi huzur verebiliyorsa o kıyafet tesettürü yansıtır.

Tesettür önce kalbin içinden gelen utanma duygusu ve Allah’a itaat etme niyeti ile şekillenen bir haldir.

Bir kadının tesettürü onu diğer erkekler nezdinde ulaşılmaz yapar, çünkü onun tek ulaşanı mahremidir.

Değer verdiğiniz en kıymetli eşyalarınızı bile zarar görmemesi için bin bir çeşit şekillerde koruyorsunuz ya en değerli varlığınız kadınları da tesettürle haram bakışlardan koruyun.

Niyeti ne olursa olsun bakışın geri alınması mümkün değildir, tesettür bakışın geri alamayacaklarını engeller.

Tesettür ile ilgili Sözler

Başkaları için yapılan her amelde olduğu gibi tesettürde de riya, kendini çok uzaktan ifşa eder.

Tesettürlü olmak için başkalarını değil kendinizi ikna etmeniz gerekir, çünkü insan kendi güzelliklerini ve kendi zaaflarını çok iyi bilendir.

Gözü haram bakışa değmemiş bir eş isteyen, gözünü haramdan sakınmadıkça onu bulamayacaktır.

Tesettür bir kıyafete verilen ad değildir, tesettür bir ahlakın hal bulmuş şeklidir.

Tereddüt edilerek başlanılan tesettürden vazgeçmemek gerekir, çünkü iyi amellere kolaydan başlamak daha sonra zor olana ilerlemek insanı doğru yolda tutar.Ahiret uzun bir yoldur, orada nelerle karşılaşacağını bilmeyen ve merak etmeyene tesettür hali oldukça basit, oldukça anlamsız gelir.

Örtünmek, güzel olanı örtmek demektir, tesettür ise buna hizmet eder.

Dilinde, kalbinde amelinde tesettür bulunmayanın bedenini tesettüre sokmaya çalışması kabuğu olmayan bir kaplumbağanın emanet kabuk takması gibidir, ilk engelde rahatlıkla çıkar.

Örtünmek, kişiyi bildiği veya bilmediği zararlardan koruyabilir, tıpkı bal açıkta bulunduğunda ona dadanan çok sinek olacağı gibi insanın da güzellikleri böyledir.

Tesettür ile ilgili Güzel Sözler

Tesettür örtüde değil gözlerde başlar.

Güzellik görünende değil görünmeyende daha etkilidir, daha güzel olmak için daha çok örtünmelisiniz.

İnsanın fıtratında güzele olan düşkünlük vardır, ancak tesettürle güzele olan düşkünlüğe sınır çizilebilir.

Bir kadının güzelliği onu ne kadar iyi saklayabildiğiyle ölçülür.

Tesettür insanların hoşuna gittiği gibi değil Rabbinin hoşuna gittiği gibi giyinmektir.

Allah için örtünmek bir ibadet biçimidir.

Tesettürü güzelleştiren ihlas niyetlidir.

Tesettür ile ilgili Sözler

Sonunda toprak olacak bir bedeni en güzel halinde Allah için örtmek, onu toprak da dahi güzelleştirecektir.

Sevdiklerini haramdan sakınan onlara örtünmeyi tavsiye etmelidir.

Örtünmek dinin emirlerinden de sakınmayı beraberinde getirir.

Kalbi iman dolu olana tesettür zor gelmez.

Haramları önlemek ancak tesettürü yaymakla mümkündür.

Tesettür sanıldığı gibi sadece dış görünüşte kadının güzelliğini örtmek değildir, Allah’ın emrine itaat etmek, haramlardan sakınmak ve ihlaslı olmak demektir.

Gözü harama meyilli olan tesettür sadece şekil olarak kalır.

Tesettürü güzelleştiren iman dolu bir kalp, imanın nuru yüzüne işlemiş bir beden, dünya heveslerinden uzaklaşmış bir niyettir.

Tesettür renkleri birbirine uydurmak için değil, kişiyi takvaya uydurmak içindir.

Edebe uygun olmayan tesettüre de uygun değildir.Tesettürün markası modası olmaz, tesettür göze hitap etmez, kalbe hitap eder.

Hayatınızda birçok şeyde önünüzü kapatan tesettüre sahipseniz, ahirette cehennem kapısı da size kapatılır.

Bedene yapışan değil ruha yakışandır tesettür.

Nasıl görünüyor sorusuna cevap veren giyim tesettüre uygun değildir, çünkü tesettür nasıl görünmeyeceğini sorgular.

Tesettürüne dikkat eden bir kadın tüm hassasiyetleri en fazla taşıyandır.

Tesettürden önce tefekkür gelmelidir.

Tesettürün yeniliği olamaz niyeti aynı olan bir konunun sadece şekli farklı olabilir.

Tesettürün en kısa tarifi güzellikleri örtme çabasıdır.

Tesettür ile ilgili Dini Sözler

Ahlakı güzel olanın tesettürü huzura vesiledir.

Tesettürü ibadet gibi olanın moda ile işi olmaz.

Allah’ın emrine itaat amacıyla örtülen her örtü imana açılan bir perde gibidir.

Duaların faziletlerine erişebilmek tesettüre en çok riayet etmekle mümkündür.

Tesettürün varlığı kadının daha da özgür olmasına olanak sağlar.

Maneviyatını güzelleştiren kimse tesettürü neden yapması gerektiğini çok iyi bilendir.

Edep en çok tesettüre yakışır.

Tesettüre uygun olanda ölçülü olmak, onu en güzel şekilde uygulamaktır.

Tesettür ile ilgili Sözler

Zorla giyilen tesettür muhakkak kişiye yapılan zorbalıktan başka bir şey değildir, eninde sonunda değersizleşmeye mahkumdur.

Tesettürü bir ibadet şuuruyla yapmak, ona yakışır bir şekilde uymak en faziletli örtünmedir.

Tesettür kadını hayattan alıkoyan bir örtü değildir, aksine kadının eşitliğini gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir fırsattır.

Kadınları tesettüre zorlayıp başka kadınlara bakan erkekler, gözlerindeki haram perdesini indirmedikçe doğru olanı yapmış olmayacaklardır.

Sanılır ki tesettür kadın içindir, halbuki tesettür erkekleri koruyan bir seçenektir.

İmanın dereceleri tesettürün riayeti ile artmaya başlar.

Saliha kadın yaptığı her ibadette Allah’ın rızasını gözetir, bunların başında da tesettür gelir.

Tesettür kadının başkalarıyla kıyaslanmasını önleyen ve iç huzurunu sağlayan neticede kadını mutlu eden bir yaklaşımdır.Değer verilen her güzelliğin kıymeti onu daha çok muhafaza etmekle belli olur, işte tesettür de bir nevi kadının değerini gösteren işarettir.

Ya Settar olan bir Rabb, tesettürü emreder çünkü o istediğini gizleyendir.

Duyguları baskın yaratılmış kadının, her rüzgârdan kırılmaması amacıyla tesettür olunması gerekir.

Samimiyet, söylenilenle değil yapılanlarla gösterilir, tesettürdeki samimiyet ise onu nasıl uyguladığınızla ortaya çıkar.

Tesettür, güzelliğini, zenginliğini gösterişten uzak bir şekilde uygulamak demektir, zinetlerle süslenerek tesettüre girilmez.

Doğru yaşandığında tesettür özgürlüğe dönüşür.

Pinterest Sayfa Linkimiz: https://tr.pinterest.com/pin/591308626098410672


0
Düşüncelerinizi çok isteriz, lütfen yorum yapın.x